Marta Lipińska

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Praktyki

Inwestycje infrastrukturalne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Zamówienia publiczne

Kontakt
 • Marta.Lipinska@gww.pl
 • +22 212 00 00
 • biuro w Warszawie

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Bioarrow
 • Inwestycjami infrastrukturalnymi i zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2013 r., kiedy rozpoczęła pracę u jednego z największych zamawiających w Polsce.
 • Specjalizuje się postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz doradztwem w sprawach związanych z realizacją inwestycji od etapu przygotowania dokumentacji przetargowej do ostatecznego rozliczenia inwestycji z wykonawcą. Doradza w zakresie sporów z podwykonawcami robót budowlanych.
 • W GWW od 2015 r.
Wykształceniearrow
 • Politechnika Warszawska, administracja, licencjat – 2010 r.
 • Politechnika Warszawska, gospodarka przestrzenna, inżynier – 2012 r.
 • Uniwersytet Warszawski, gospodarka przestrzenna, magister – 2012 r. 
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, magister prawa – 2016 r. 
 • Aplikacja radcowska przy OIRP w Warszawie od 2017 r.
Publikacjearrow
Monografie/Publikacje książkowe Must Read Media 2021

Zamówienia publiczne na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp

Artykuły w prasie specjalistycznej Zamawiający 08/12/2021

Kryteria równoważności – przegląd orzecznictwa

Artykuły w prasie specjalistycznej Zamawiający 17/05/2021

Orzeczenie KIO a dochodzenie roszczeń przeciwko zamawiająym

Artykuły w prasie specjalistycznej Zamawiający 17/05/2021

Odwołanie w nowym Pzp

Artykuły w prasie specjalistycznej Prawo Budowlane 27/04/2021

Częściowe rozwiązanie umowy zawartej w reżimie ustawy PZP

Artykuły w prasie specjalistycznej Zamawiający 16/03/2021

Rażąco niska cena w nowym prawie zamówień publicznych

Artykuły w prasie specjalistycznej Inżynier budownictwa 13/09/2019

Odpowiedzialność cywilna inspektora nadzoru budowalnego

Artykuły w prasie specjalistycznej Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce 05/09/2019

Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 25/07/2019

Zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 27/02/2019

Bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawców

Artykuły w prasie specjalistycznej Portal Samorządowy 15/01/2019

Jak skutecznie waloryzować kontrakty budowlane?

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 04/01/2019

Podwykonawcy dostaw lub usług

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 03/09/2018

Usługi badawcze i prace rozwojowe

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 07/05/2018

Uzupełnianie dokumentów

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 09/03/2022

Wojna jako siła wyższa?

Bieżące opinie i komentarze Eurobuild Central & Eastern Europe 07/08/2019

Inwestor wreszcie odpowiada za długi wykonawcy wobec podwykonawców?

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 09/03/2018

Odwołanie do KIO na zaniechanie zamawiającego – czym jest „wybór oferty najkorzystniejszej”?

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 09/02/2018

Solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia – cz. II

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 30/01/2018

Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia – zgoda inwestora (cz. 1)

Zamówienia publiczne Lexplorers.pl 22/05/2020

Podmiotowe środki dowodowe w nowym PZP