pl

Inwestycje infrastrukturalne

Istotność, jaką należy przypisać inwestycjom infrastrukturalnym, oraz wielkość funduszy z nimi związana wymagają najwyższego poziomu wiedzy merytorycznej i doświadczenia. Do wąskiego grona specjalistów zajmujących się realizacją takich inwestycji pod kątem prawnym możemy zaliczyć naszych prawników, którzy robią od przeszło 15 lat. W tym czasie mieliśmy okazję uczestniczyć przy największych przedsięwzięciach w Polsce. Nasi stali klienci to m.in. najwięksi zamawiający publiczni, w tym PKP Polskie Linie Kolejowe SA. W gronie naszych ekspertów pracują osoby w pełni poświęcone postępowaniom zamówieniowym, procesowi budowlanemu i negocjacjom.

Doradzamy przy realizacji inwestycji kolejowych, telekomunikacyjnych, drogowych, gazociągowych i innych związanych z zaspokajaniem potrzeb powszechnych społeczeństwa.

 

Zakres wsparcia

  • Świadczymy pomoc prawną wszystkim uczestnikom procesu budowlanego (wykonawcom, podwykonawcom, inwestorom, inspektorom i projektantom).
  • Bierzemy czynny udział w negocjacjach między stronami procesu inwestycyjnego, w szczególności w kwestii waloryzacji, zmiany terminu realizacji, rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych oraz kosztów ogólnych związanych z wydłużeniem terminu realizacji.
  • Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy zapisy umów o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów o prace projektowe, umów o nadzór autorski, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz umów z inżynierem kontraktu.
  • Doradzamy przy rozstrzyganiu sporów powstałych na tle realizacji umów związanych z procesem budowlanym na wszystkich etapach – od wstępnej oceny roszczenia przez prowadzenie negocjacji ugodowych do reprezentowania klientów przed sądem powszechnym, w tym w zakresie inwestycji realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe Międzynarodowej Federacji Inżynierów-Konsultantów (FIDIC).
  • Doradzamy w zakresie praw autorskich majątkowych i osobistych oraz negocjowaniu zapisów umów licencyjnych w kontraktach infrastrukturalnych.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących uzyskiwania decyzji wydawanych w oparciu o tzw. ustawy specjalne, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji kolejowych, drogowych, telekomunikacyjnych, paliwowych oraz lotniskowych.
  • Doradzamy klientom przy regulowaniu tytułu prawnego do nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości, jak i w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia oraz obowiązku wykupu tzw. resztówek.
  • Prowadzimy kompleksowe audyty prawne projektów inwestycyjnych.
  • Doradzamy w zakresie obsługi oraz rozliczania środków z Unii Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W realizacji wielu przedsięwzięć, z których korzystamy na co dzień, doradzali nasi prawnicy. Jak ostatnio podliczyliśmy, wartość sporządzonych przez nas lub uzgodnionych umów o roboty budowlane wynosi obecnie ok. 20 mld zł. W tej dziedzinie najbardziej liczy się profesjonalizm i wiedza – my zwyczajnie je mamy, dlatego jeśli jesteś uczestnikiem procesu budowlanego, skontaktuj się z nami, żeby zapewnić swojej inwestycji powodzenie.

Zespół

Michał Sękowski

radca prawny, partner GWW Legal

Łukasz Doniec

radca prawny, senior associate, dyrektor oddziału we Wrocławiu

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Martyna Sługocka

dr nauk prawnych, senior associate

Maksymilian Mahor

aplikant radcowski, junior associate

Jakub Jagiełło

asystent prawnika

Opiekunowie

Zespół

Michał Sękowski

radca prawny, partner GWW Legal

Łukasz Doniec

radca prawny, senior associate, dyrektor oddziału we Wrocławiu

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Martyna Sługocka

dr nauk prawnych, senior associate

Maksymilian Mahor

aplikant radcowski, junior associate

Jakub Jagiełło

asystent prawnika

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”