pl

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych to jedna z najdłużej funkcjonujących praktyk w naszej kancelarii. Posiadamy w związku z tym bogate doświadczenie reprezentowaniu naszych klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Doradzamy klientom ugodowo zakończyć spór, bierzemy udział w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych.

Reprezentujemy w postępowaniach sądowych i arbitrażowych zarówno klientów polskich, jak i zagranicznych. Są nimi w szczególności podmioty z branży telekomunikacyjnej, kolejowej, energetycznej, budowlanej czy szeroko rozumianej branży produkcyjnej.

Do każdej sprawy spornej podchodzimy indywidualnie, ustalając z naszymi klientami najlepszą dla nich strategię postępowania. Dbamy też o to, aby powierzywszy nam prowadzenie postępowań spornych, nasi klienci mieli świadomość ryzyka związanego z danym sporem i z naszym wsparciem dążyli do jego zminimalizowania. Nasi klienci mają bieżący dostęp do informacji o stanie toczących się postępowań oraz kontrolę nad kosztami postępowań sądowych.

W czym uczestniczymy najczęściej?

Zakres spraw spornych, jakimi się zajmujemy, jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim m.in. następujące rodzaje spraw:

  • spory związane z umowami o roboty budowlane;
  • spory korporacyjne zarówno pomiędzy wspólnikami spółek kapitałowych i osobowych, jak i będące konsekwencjami transakcji M&A;
  • postępowania powstałe w związku z popełnieniem deliktów, w tym czynów nieuczciwej konkurencji, o naruszenie dóbr osobistych czy z tytułu odpowiedzialności za produkt;
  • sprawy dotyczące naruszeń praw do znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych oraz naruszeń praw autorskich,
  • spory z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
  • spory ubezpieczeniowe;
  • postępowania dotyczące nieruchomości.

Znając realia postępowania, wspieramy klientów w uzyskaniu tymczasowej ochrony prawnej na czas trwania postępowań oraz pomagamy skutecznie podejmować działania zmierzające do wykonania orzeczeń. Wraz z prawnikami z partnerskich kancelarii wspieramy klientów w postępowaniach za granicą i opartych o prawo innego kraju.

Staramy się, by nasze wsparcie w zakresie prowadzonych postępowań było kompleksowe i efektywne, dając naszym klientom bezpieczeństwo i przewidywalność.

Zespół

Jakub Żyto

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Krzysztof Wysocki

radca prawny, partner GWW Legal

Marcin Borkowski

dr nauk prawnych, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, of counsel

Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel

Wioletta Waśko

adwokat, of counsel

Bartłomiej Dańko

radca prawny, of counsel

Łukasz Doniec

radca prawny, senior associate, dyrektor oddziału we Wrocławiu

Grzegorz Antonowicz

radca prawny, senior associate

Maciej Grzesiuk

adwokat, senior associate

Rafał Pietruszewski

radca prawny, senior associate

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Katarzyna Ludwiczek

radca prawny, senior associate

Joanna Łukaszczuk

dr nauk prawnych, radca prawny, senior associate

Barbara Nowakiewicz-Koc

radca prawny, senior associate

Rafał Rachowiecki

radca prawny, senior associate

Ines Borkowska

radca prawny, of counsel

Damian Markiewicz

adwokat, associate

Marta Wegner-Sarzyńska

radca prawny, associate

Alina Silarska-Tutak

radca prawny, associate

Piotr Baranowski

radca prawny, associate

Agnieszka Zawiślańska

radca prawny, senior associate

Justyna Gunia

radca prawny, associate

Adrianna Bobkiewicz

aplikantka radcowska, junior associate

Piotr Świstak

adwokat, approved compliance officer (ACO), partner GWW Tax, dyrektor oddziału w Rzeszowie

Opiekunowie

Jacek Olma

radca prawny, partner zarządzajacy GWW Legal

+61 658 00 00

Zespół

Jakub Żyto

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Krzysztof Wysocki

radca prawny, partner GWW Legal

Marcin Borkowski

dr nauk prawnych, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, of counsel

Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel

Wioletta Waśko

adwokat, of counsel

Bartłomiej Dańko

radca prawny, of counsel

Łukasz Doniec

radca prawny, senior associate, dyrektor oddziału we Wrocławiu

Grzegorz Antonowicz

radca prawny, senior associate

Maciej Grzesiuk

adwokat, senior associate

Rafał Pietruszewski

radca prawny, senior associate

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Katarzyna Ludwiczek

radca prawny, senior associate

Joanna Łukaszczuk

dr nauk prawnych, radca prawny, senior associate

Barbara Nowakiewicz-Koc

radca prawny, senior associate

Rafał Rachowiecki

radca prawny, senior associate

Ines Borkowska

radca prawny, of counsel

Damian Markiewicz

adwokat, associate

Marta Wegner-Sarzyńska

radca prawny, associate

Alina Silarska-Tutak

radca prawny, associate

Piotr Baranowski

radca prawny, associate

Agnieszka Zawiślańska

radca prawny, senior associate

Justyna Gunia

radca prawny, associate

Adrianna Bobkiewicz

aplikantka radcowska, junior associate

Piotr Świstak

adwokat, approved compliance officer (ACO), partner GWW Tax, dyrektor oddziału w Rzeszowie

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”