pl

Kontrakty cywilne i handlowe

Prawidłowo przygotowane, wynegocjowane i zawarte kontrakty stanowią jeden z filarów pewności i bezpieczeństwa obrotu. Każda umowa jest narzędziem służącym do osiągnięcia określonego celu prawnego lub gospodarczego, jaki przyświeca stronom. W procesie opracowania kontraktu nie wystarczy jedynie znajomość przepisów prawa. Zasadnicze znaczenie ma przede wszystkim właściwe odczytanie wspomnianego celu. Stanowi to punkt wyjścia do wyboru adekwatnej konstrukcji prawnej oraz jej zaadaptowania na potrzeby danego przedsięwzięcia. Równie ważna jest także znajomość praktyki rynkowej oraz uwarunkowań gospodarczych, branżowych, operacyjnych, w jakich poruszają się kontrahenci. Dopiero suma tych wszystkich elementów pozwala stworzyć umowę dobrze przygotowaną do danego zamierzenia gospodarczego.

Jako zespół wspieramy klientów w procesie tworzenia, negocjowania, zawierania i wykonywania umów cywilnych i gospodarczych we wszystkich kluczowych obszarach i sektorach gospodarki. Wiedzę i doświadczenie prawnicze łączymy ze znajomością praktyki rynkowej oraz specyfiki poszczególnych branż. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom pełną i sprawną pomoc, której rezultatem są solidne i bezpieczne podstawy kontraktowe dla projektów biznesowych.

W obszarze naszej praktyki znajdują się w szczególności:

  • przygotowywanie projektów wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków), umów poszczególnych typów i umów nienazwanych, wsparcie w procesie negocjowania oraz wykonywania zawartych umów;
  • obsługa umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, z uwzględnieniem specyfiki umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • umowy sprzedaży i inne umowy regulujące przeniesienie praw: projekty ramowe i jednostkowe dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych, nieruchomości, praw, umowy dostaw;
  • umowy związane z procesem budowlanym: umowy o roboty budowlane, umowy generalnego wykonawstwa, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy o prace projektowe, umowy dotyczące nadzoru inwestorskiego, umowy o dzieło itp.;
  • umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, umowy regulujące korzystanie z rzeczy: umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia;
  • umowy pożyczki i kredytu, umowy bankowe, umowy ubezpieczenia, umowy o pośrednictwo ubezpieczeniowe;
  • umowy związane z zabezpieczeniem wierzytelności: umowa poręczenia, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, umowy zastawu, zabezpieczenia wekslowe;
  • umowy dotyczące praw własności intelektualnej: umowy licencyjne oraz umowy przeniesienia praw własności intelektualnej, umowy wdrożeniowe dotyczące oprogramowania;
  • umowy dotyczące świadczenia usług w sektorze TSL, w tym umowy przewozu, spedycji, składu, logistyki kontraktowej, umowy o świadczenie usług pocztowych.

Jeżeli szukasz sprawnego i doświadczonego partnera prawnego w procesie tworzenia, negocjowania i zawierania kontraktów – zapraszamy do współpracy.

Zespół

Marek Szymanek

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Ryszard Bartkowiak

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Jacek Olma

radca prawny, partner zarządzajacy GWW Legal

Urszula Darkowska

radca prawny, partner GWW Legal

Marcin Borkowski

dr nauk prawnych, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, of counsel

Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel

Grzegorz Antonowicz

radca prawny, senior associate

Maciej Grzesiuk

adwokat, senior associate

Kacper Kudlek

adwokat, senior associate

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Katarzyna Ludwiczek

radca prawny, senior associate

Joanna Łukaszczuk

dr nauk prawnych, radca prawny, senior associate

Barbara Nowakiewicz-Koc

radca prawny, senior associate

Rafał Pietruszewski

radca prawny, senior associate

Rafał Rachowiecki

radca prawny, senior associate

Alina Silarska-Tutak

radca prawny, associate

Piotr Baranowski

radca prawny, associate

Adrianna Bobkiewicz

aplikantka radcowska, junior associate

Opiekunowie

Jakub Żyto

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

+61 658 00 00

Jakub Obiegły

radca prawny, partner GWW Legal

+61 658 00 00 

Zespół

Marek Szymanek

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Ryszard Bartkowiak

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Jacek Olma

radca prawny, partner zarządzajacy GWW Legal

Urszula Darkowska

radca prawny, partner GWW Legal

Marcin Borkowski

dr nauk prawnych, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, of counsel

Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel

Grzegorz Antonowicz

radca prawny, senior associate

Maciej Grzesiuk

adwokat, senior associate

Kacper Kudlek

adwokat, senior associate

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Katarzyna Ludwiczek

radca prawny, senior associate

Joanna Łukaszczuk

dr nauk prawnych, radca prawny, senior associate

Barbara Nowakiewicz-Koc

radca prawny, senior associate

Rafał Pietruszewski

radca prawny, senior associate

Rafał Rachowiecki

radca prawny, senior associate

Alina Silarska-Tutak

radca prawny, associate

Piotr Baranowski

radca prawny, associate

Adrianna Bobkiewicz

aplikantka radcowska, junior associate

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”