pl

Proces inwestycyjny

Proces budowlany należy do jednych bardziej skomplikowanych, gdy bierze się pod uwagę duże inwestycje, zwłaszcza te infrastrukturalne. Częstymi przeszkodami są liczne uzgodnienia potrzebne do uzyskania, audyty nieruchomości czy wreszcie pozyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, których wydanie zwykle poprzedzone jest konsultacjami, sporami z sąsiadami czy z organizacjami społecznymi. Przy dużych inwestycjach nie sposób się obyć bez zespołu ekspertów, którzy przeprowadzą cały proces i uporają się ze żmudnym procesem administracyjnym, nierzadko wieloinstancyjnym.

W pomocy inwestorom jesteśmy skuteczni i rzetelni. Rozumiemy, że na szali leżą duże środki finansowe, a od powodzenia inwestycji nierzadko zależy dalsze być albo nie być inwestora. Ważne jest wyczucie, którego nabiera się przez lata doświadczeń – czy opłaca się wnieść skargę, czy może lepiej skorzystać z innej możliwości…

Obsługą prawną inwestorów zajmujemy się na każdym etapie procesu budowlanego, począwszy od wsparcia przy pozyskiwaniu wymaganych prawem opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych przez doradztwo w toku prowadzenia budowy, a skończywszy na jej formalnym zakończeniu. Ze względu na unikatowe kompetencje zarówno prawne, jak i techniczne specjalizujemy się w procedurach z zakresu ochrony środowiska (ponad 50 postępowań środowiskowych z naszym udziałem). W szczególności:

  • opracowujemy strategie postępowania mające na celu przedstawienie rekomendacji prawnych dostosowanych do realiów i uwarunkowań panujących w toku całego procesu inwestycyjnego, w szczególności optymalizujących jego przebieg i minimalizujących ryzyko;
  • zajmujemy się doradztwem i reprezentacją prawną w postępowaniach planistycznych, lokalizacyjnych, środowiskowych i budowlanych, łącznie z uczestnictwem w obowiązkowych kontrolach;
  • współpracujemy z projektantami, wykonawcami robót budowlanych oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego w toku całego procesu inwestycyjnego;
  • sporządzamy i wnosimy zwykłe oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia do organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych, a także bronimy rozstrzygnięć przed organami i sądami administracyjnymi obu instancji;
  • reprezentujemy inwestorów przed organami uzgadniającymi i opiniującymi, w szczególności zarządcami dróg na etapie uzyskiwania wymaganych prawem uzgodnień oraz w toku negocjowania umów dotyczących budowy i przebudowy inwestycji drogowych;
  • prowadzimy liczne szkolenia dotyczące procesu inwestycyjnego, w szczególności procedur środowiskowych, planistycznych i budowlanych;
  • aktywnie uczestniczymy w przygotowywaniu projektów zmian w prawie, w szczególności w stworzeniu regulacji prawnych dotyczących największych barier w procesie inwestycyjnym.

Powierz swoją inwestycję w odpowiedzialne ręce, by nie dopuścić do zastojów i utraty płynności finansowej. Zrobimy co w naszej mocy, żeby Twoja inwestycja szybko zaczęła cieszyć oko i przynosić satysfakcję.

Zespół

Jakub Żyto

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Jakub Obiegły

radca prawny, partner GWW Legal

Łukasz Doniec

radca prawny, senior associate, dyrektor oddziału we Wrocławiu

Kacper Kudlek

adwokat, senior associate

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Martyna Sługocka

dr nauk prawnych, senior associate

Piotr Czajka

radca prawny, associate

Filip Polaszek

radca prawny, associate

Piotr Baranowski

radca prawny, associate

Agnieszka Zawiślańska

radca prawny, senior associate

Jakub Bis

radca prawny, associate

Ludwik Malisz

aplikant radcowski

Piotr Oksiuta

asystent prawnika

Katarzyna Niemiec

asystent prawnika

Opiekunowie

Marek Szymanek

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

+22 212 00 00

Zespół

Jakub Żyto

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Jakub Obiegły

radca prawny, partner GWW Legal

Łukasz Doniec

radca prawny, senior associate, dyrektor oddziału we Wrocławiu

Kacper Kudlek

adwokat, senior associate

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Martyna Sługocka

dr nauk prawnych, senior associate

Piotr Czajka

radca prawny, associate

Filip Polaszek

radca prawny, associate

Piotr Baranowski

radca prawny, associate

Agnieszka Zawiślańska

radca prawny, senior associate

Jakub Bis

radca prawny, associate

Ludwik Malisz

aplikant radcowski

Piotr Oksiuta

asystent prawnika

Katarzyna Niemiec

asystent prawnika

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”