Marta Lipińska

Marta Lipińska

attorney-at-law

Practices

Infrastructural Investments

Court and Arbitration Proceedings

Public Procurement

Contact us
  • Marta.Lipinska@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • office in Warsaw

Marta Lipińska

attorney-at-law

Experiencearrow
  • Has been handling infrastructural investments and public procurement procedures since 2013, when she started working for one of the largest awarding entities in Poland.
  • Specializes in proceedings before the National Appeals Chamber and consultancy in matters related to execution of investment, from the stage of preparing tender documentation until the final settlement of the investment with the contractor. Marta advises when it comes to disputes with sub-contractors of construction works.
  • With GWW since 2015.
Educationarrow
  • Warsaw University of Technology, Spatial Economy, B.Sc.  – 2010 
  • Warsaw University of Technology, Spatial Economy, Engineer – 2012 
  • University of Warsaw, Spatial Economy, Master’s degree – 2012   
  • SWPS University of Social Sciences and Humanities, Master’s degree – 2016   
Publicationsarrow
Artykuły w prasie specjalistycznej Zamawiający 17/05/2021

Orzeczenie KIO a dochodzenie roszczeń przeciwko zamawiająym

Artykuły w prasie specjalistycznej Zamawiający 17/05/2021

Odwołanie w nowym Pzp

Artykuły w prasie specjalistycznej Prawo Budowlane 27/04/2021

Częściowe rozwiązanie umowy zawartej w reżimie ustawy PZP

Artykuły w prasie specjalistycznej Zamawiający 16/03/2021

Rażąco niska cena w nowym prawie zamówień publicznych

Artykuły w prasie specjalistycznej Inżynier budownictwa 13/09/2019

Odpowiedzialność cywilna inspektora nadzoru budowalnego

Artykuły w prasie specjalistycznej Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce 05/09/2019

Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 25/07/2019

Zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 27/02/2019

Bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawców

Artykuły w prasie specjalistycznej Portal Samorządowy 15/01/2019

Jak skutecznie waloryzować kontrakty budowlane?

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 04/01/2019

Podwykonawcy dostaw lub usług

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 03/09/2018

Usługi badawcze i prace rozwojowe

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 07/05/2018

Uzupełnianie dokumentów

Bieżące opinie i komentarze Eurobuild Central & Eastern Europe 07/08/2019

Inwestor wreszcie odpowiada za długi wykonawcy wobec podwykonawców?

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 09/03/2018

Odwołanie do KIO na zaniechanie zamawiającego – czym jest „wybór oferty najkorzystniejszej”?

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 09/02/2018

Solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia – cz. II

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 30/01/2018

Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia – zgoda inwestora (cz. 1)

Zamówienia publiczne Lexplorers.pl 22/05/2020

Podmiotowe środki dowodowe w nowym PZP