Paweł Rożyński

Paweł Rożyński

prawnik, of counsel

Praktyki

Zamówienia publiczne

Fundusze unijne i pomoc publiczna

Kontakt
  • Pawel.Rozynski@gww.pl
  • +61 658 00 00
  • biuro w Poznaniu

Paweł Rożyński

prawnik, of counsel

Bioarrow
  • W GWW zajmuje się prawem zamówień publicznych w od 2008 r. Wcześniej pełnił między innymi funkcję tzw. kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Pracował w administracji rządowej centralnej oraz wojewódzkiej.
  • Specjalizuje się doradztwie prawnym w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i w trakcie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Doradzał w postępowaniach w zakresie między innymi budowy infrastruktury kolejowej oraz teleinformatycznej, usług i dostaw informatycznych, medycznych, pocztowych, telekomunikacyjnych, a także obsługi radia i telewizji, organizacji imprez masowych, działalności lotnisk czy uczelni wyższych. Ma doświadczenie w wieloletniej współpracy z tzw. zamawiającymi sektorowymi. Ponad stukrotnie reprezentował wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  • Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • W GWW od 2008 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa - 2000 r.
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia podyplomowe - Gospodarka nieruchomościami - 2005 r.
Publikacjearrow