pl

Zamówienia publiczne

  • Jesteśmy przekonani, że tylko wieloletnie doświadczenie oraz ekspercka wiedza są gwarancją skutecznej obsługi prawnej zamówień publicznych, bo trudności w prowadzeniu postępowania lub uczestniczeniu w nim jest naprawdę dużo.
  • Oferujemy pełne wsparcie zamawiających w wyborze odpowiedniej procedury przetargowej, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzeniu postępowania i wyborze najlepszej oferty.
  • Świadczymy także wszechstronną pomoc wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne – analizujemy dokumentację przetargową, pomagamy w przygotowaniu oferty i zawarciu umowy oraz bierzemy na siebie cały ciężar prowadzenia korespondencji z zamawiającym i organami administracyjnymi.
  • Specjalizujemy się w trudnych i spornych sprawach na tle zamówień publicznych – wykluczeniu wykonawcy, unieważnieniu postępowania oraz odpowiedzialności prawnej za naruszenie prawa zamówień publicznych.
  • Mamy bogate i różnorodne doświadczenie w występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami oraz organami administracji publicznej.
  • Wykorzystujemy autorskie rozwiązania w obsłudze konsorcjów, grup kapitałowych i innych form współpracy podmiotów przy organizowaniu lub ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Dzięki zespołowi prawników specjalizujących się w różnych branżach możemy łączyć wysoki poziom merytoryczny z wszechstronnym, praktycznym doświadczeniem.
  • Prowadzimy specjalistyczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zwiększając w ten sposób kompetencje i bezpieczeństwo naszych klientów.

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”