Jakub Żyto

Jakub Żyto

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Praktyki

Obrót nieruchomościami

Fuzje i przejęcia

Proces inwestycyjny

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kontakt
 • Jakub.Zyto@gww.pl
 • +61 658 00 00, +22 212 00 00, +17 740 11 81
 • biuro w Poznaniu, Warszawie i Rzeszowie

Jakub Żyto

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Bioarrow
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w prawie umów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu gospodarczego. Posiada szczególne kompetencje w zakresie prawa finansowego (bankowego, ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych), jak również w prawie spółek.
 • Prowadził od strony prawnej szereg znaczących operacji gospodarczych o charakterze restrukturyzacyjnym, doradzał w tworzeniu struktur holdingowych, a także uczestniczył w procesach przejmowania spółek. Zrealizował wiele projektów z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym o charakterze deweloperskim i budowlanym. Przeprowadził procesy wydzielenia części przedsiębiorstw w celach reorganizacyjnych i optymalizacyjnych, a także  przygotowywał kompletne dokumentacje umów pomiędzy spółkami w nowotworzonych grupach. Prowadzi i koordynuje bieżącą obsługę wielu przedsiębiorstw, w tym produkcyjnych, usługowych i handlowych. Tworzył wyspecjalizowany Departament Procesowy Kancelarii, którym zarządzał w pierwszych latach jego funkcjonowania.
 • Jest arbitrem w Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

 • W GWW od 1998 r.


   
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 1993 r.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, radca prawny – od 1996 r.