pl

Prawo korporacyjne wiąże się przede wszystkim z praktyką prowadzenia dużych biznesów, w których procesy prawne muszą skutecznie służyć wdrażaniu decyzji zarządów, ale nie hamować rozwoju firmy. Kluczowe jest, aby prawnicy byli dobrze zorientowani w możliwościach, jakie daje prawo, i jednocześnie mieli dobre rozeznanie w praktyce biznesowej.

Zasady te dotyczą nie tylko dużych spółek. Usługi w zakresie obsługi korporacyjnej adresujemy także do średnich i mniejszych klientów, u których prawidłowe zorganizowanie ładu korporacyjnego, szczególnie na poziomie wspólniczym, ma równie istotne znaczenie dla powodzenia biznesu.

W każdym przypadku koncentrujemy się na tym, aby zasady corporate governance były dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów i ochrony ich interesów.

Jak wygląda nasza bieżąca praca w praktyce?

  • przeprowadzamy kilkadziesiąt procesów restrukturyzacyjnych wewnątrz spółek lub grup kapitałowych rocznie polegających na reorganizacji struktury kapitałowej lub transformacjach spółek (przekształcenia, podziały, łączenia);
  • średnia wartość transferowanych aktywów w transakcjach aportowych obsługiwanych przez nas wynosi od kilku do kilkuset milionów;
  • ostatnia największa transakcja aportowa wynosiła prawie 1,5 mld zł.

W prawie korporacyjnym nie ma dla nas problemów nie do rozwiązania. Zapewniamy zarówno bieżącą obsługę korporacyjną naszych klientów, jak i obsługę o charakterze projektowym, polegającą na prowadzeniu procesów restrukturyzacji wewnątrzgrupowej (zmiana struktury grupy, zmiany kapitałowe, uproszczenie struktury).

W ramach obsługi korporacyjnej:

  • planujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania dotyczące formy prowadzonej działalności, z uwzględnieniem aspektów podatkowych;
  • zapewniamy kompleksową obsługę procesów transformacji spółek (połączenia, podziały, przekształcenia, w tym procesy transgraniczne) oraz przekształcenia formy działalności gospodarczej osób fizycznych (JDG);
  • realizujemy zmiany struktury kapitałowej spółek (podwyższenie, obniżenie kapitału, umorzenie udziałów/akcji);
  • zajmujemy się przygotowaniem dokumentów statutowych dla spółek oraz organów spółek;
  • zakładamy spółki „szyte na miarę”, odpowiadające specyfice działalności prowadzonej przez klienta, wielkości oraz struktury właścicielskiej;
  • planujemy i wdrażamy programy menedżerskie i opcyjnie.

Jeśli podejmujesz ważne decyzje biznesowe i potrzebujesz zespołu prawników, którego wszechstronnemu rozeznaniu będziesz mógł zaufać, to czekamy na Twój kontakt, żeby przedstawić Ci, jak możemy usprawnić działanie Twojego biznesu.

Zespół

Łukasz Doniec

radca prawny, senior associate, dyrektor oddziału we Wrocławiu

Ryszard Bartkowiak

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Marcin Borkowski

dr nauk prawnych, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, of counsel

Piotr Czajka

radca prawny, associate

Maciej Grzesiuk

adwokat, senior associate

Rafał Pietruszewski

radca prawny, senior associate

Rafał Rachowiecki

radca prawny, senior associate

Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel

Piotr Baranowski

radca prawny, associate

Agnieszka Zawiślańska

radca prawny, senior associate

Bartłomiej Dańko

radca prawny, of counsel

Jacek Olma

radca prawny, partner zarządzajacy GWW Legal

Opiekunowie

Jakub Żyto

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

+61 658 00 00

Ewa Frieze

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

+22 212 00 00

Jakub Obiegły

radca prawny, partner GWW Legal

+61 658 00 00 

Zespół

Łukasz Doniec

radca prawny, senior associate, dyrektor oddziału we Wrocławiu

Ryszard Bartkowiak

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Marcin Borkowski

dr nauk prawnych, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, of counsel

Piotr Czajka

radca prawny, associate

Maciej Grzesiuk

adwokat, senior associate

Rafał Pietruszewski

radca prawny, senior associate

Rafał Rachowiecki

radca prawny, senior associate

Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel

Piotr Baranowski

radca prawny, associate

Agnieszka Zawiślańska

radca prawny, senior associate

Bartłomiej Dańko

radca prawny, of counsel

Jacek Olma

radca prawny, partner zarządzajacy GWW Legal

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”