Jacek Olma

Jacek Olma

radca prawny, partner GWW Legal

Praktyki

Kontrakty cywilne i handlowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

IP i Nowe technologie

Kontakt
 • Jacek.Olma@gww.pl
 • +61 658 00 00
 • biuro w Poznaniu

Jacek Olma

radca prawny, partner GWW Legal

Bioarrow
 • Zajmuje się prawem od 2002 r., kiedy po studiach rozpoczął karierę w niewielkiej poznańskiej kancelarii. Począwszy od 2003 r., przez 3 lata odbywał etatową aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim zaliczonym na ocenę bardzo dobrą.
 • Specjalizuje się w prowadzeniu i rozwiązaniu sporów na drodze postępowań sądowych (zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed sądami arbitrażowymi – stałymi oraz powoływanymi ad hoc), a także formie mediacji czy negocjacji.

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie tymczasowej ochrony prawnej na czas trwania procesu (postępowania o udzielenie zabezpieczenia) – zarówno w odniesieniu do roszczeń pieniężnych, jak i różnego rodzaju roszczeń niepieniężnych.

  Zajmuje się doprowadzeniem do wyegzekwowania roszczeń zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych. 

  Prowadzi spory z zakresu robót budowlanych, szerokorozumiane odszkodowawcze, reprywatyzacyjne, z zakresu nieuczciwej konkurencji, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i bardziej skomplikowane postępowania windykacyjne, a także inne postępowania, w tym dotyczące nieruchomości. Nadto, uczestniczy w projektowaniu i negocjowaniu umów, w tym dwujęzycznych, w języku angielskim.
 • W latach akademickich 2014-2015 i 2015-2016 prowadził na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na kierunku Prawo w biznesie zajęcia z Procedury cywilnej.
 • W GWW od 2009 r.
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa - 2003 r.
 • Aplikacja sądowa, egzamin sędziowski - 2006 r.
 • Radca prawny od 2006 r.
Publikacjearrow