pl

W ostatnich latach obszar life science, a w szczególności branża spożywczej w tym suplementy diety, czy rynek wyrobów medycznych podlega nieustannemu rozwojowi. Stawia on tak przed przedsiębiorcami, jak i inwestorami wiele wyzwań, w tym związanych ze zmieniającym się dynamicznie ustawodawstwem. Nasza specjalizacja w dziedzinie life science zapewnia kompleksową ochronę prawną dla podmiotów działających w branży spożywczej, jak również w obszarze wyrobów medycznych czy kosmetyków.

Nasi eksperci w dziedzinie prawa life science są w stanie świadczyć wsparcie na różnych etapach projektów, od badań i rozwoju po wdrożenie i komercjalizację produktów. Zajmujemy się kwestiami regulacyjnymi, patentowymi, ochroną własności intelektualnej, umowami licencyjnymi oraz wszelkimi innymi aspektami prawnobiznesowymi związanymi z prowadzoną w tym obszarze działalnością gospodarczą.

Dla klientów wykonujemy w szczególności następujące usługi:

  • Doradztwo na rzecz przedsiębiorców z branży żywnościowej, związane z oznakowaniem produktów, wprowadzaniem produktów do obrotu, tworzeniem materiałów marketingowych w szczególności ulotek, treści na strony internetowe, treściami do mediów społecznościowych oraz reklam, w tym radiowych i telewizyjnych.
  • Doradztwo z pogranicza prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, praw konsumentów oraz przepisów regulujących rynek żywności pod kątem projektowania produktów, ich nazwy oraz otoczenia marketingowego.
  • Doradztwo z zakresu umów w obrocie handlowym, w szczególności negocjowanie umów z przedsiębiorcami z branży spożywczej i farmaceutycznej w tym umów dostawy, dystrybucji, umów z sieciami handlowymi itp.
  • Doradztwo uwzględniające specyfikę poszczególnych rodzajów żywności, w tym m.in. środków spożywczych, żywności pochodzenia zwierzęcego, suplementów diety, artykułów rolno-spożywczych, produktów ekologicznych.
  • Doradztwo uwzględniające specyfikę wyrobów medycznych, kosmetyków.
  • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów łańcucha dostaw, dystrybucji i logistyki żywności, wyrobów medycznych, kosmetyków, w tym transportu, składowania, logistyki kontraktowej żywności, w szczególności przygotowywanie i negocjowanie umów z przewoźnikami, spedytorami i operatorami logistycznymi, weryfikacja prawnych i operacyjnych wymogów obsługi żywności przez wykonawców tych usług, a także przez obiekty magazynowe i flotę pojazdową.
  • Wsparcie w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z żywnością, w tym doradztwo, negocjacje i zastępstwo procesowe w sporach dotyczących szkód w żywności lub związanych z żywnością, wyrobami medycznymi, kosmetykami.
  • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów umów ubezpieczenia dla branży spożywczej.
  • Wsparcie w postępowaniach kontrolnych zarówno na etapie administracyjnym, jak i sądowym, w szczególności zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Szkolenia i warsztaty z zakresu prawa żywnościowego oraz prawnych aspektów logistyki żywności.

Jeśli Twoja firma działa w obszarze life science, z nami możesz mieć pewność kompleksowej i spersonalizowanej ochrony prawnej. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Twój projekt. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w realizacji Twoich celów.

Zespół

Łukasz Mikołaj Sokołowski

dr nauk prawnych, radca prawny, of counsel

Grzegorz Antonowicz

radca prawny, senior associate

Barbara Nowakiewicz-Koc

radca prawny, senior associate

Krzysztof Pupa

mgr inż., rzecznik patentowy, associate

Marta Wegner-Sarzyńska

radca prawny, associate

Dominika Kozińska

prawnik, junior associate

Opiekunowie

Zespół

Łukasz Mikołaj Sokołowski

dr nauk prawnych, radca prawny, of counsel

Grzegorz Antonowicz

radca prawny, senior associate

Barbara Nowakiewicz-Koc

radca prawny, senior associate

Krzysztof Pupa

mgr inż., rzecznik patentowy, associate

Marta Wegner-Sarzyńska

radca prawny, associate

Dominika Kozińska

prawnik, junior associate

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”