pl

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Szybki rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, migracje pracowników oraz wejście na rynek pracy pokolenia Z wywiera wpływ na potrzeby pracodawców i oczekiwania pracowników. Dla rozwoju biznesu, jak również samych pracowników, coraz ważniejsze jest, aby zapewnić odpowiednie i bezpieczne uwarunkowania prawne w zakresie zatrudnienia i środowiska pracy przy uwzględnieniu zachodzących zmian.

Wychodząc temu naprzeciw, doradzamy naszym klientom w pełnym spektrum zagadnień indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Zapewniamy wysoką jakość usług, łącząc wiedzę prawniczą ze znajomością praktyki i potrzeb rynku.

Obserwujemy zachodzące zmiany, wyciągamy wnioski i proponujemy możliwe rozwiązania.

W ramach naszej praktyki w szczególności:

 • Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę i inne umowy związane z zatrudnieniem, w tym umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, B2B) i kontrakty menedżerskie.
 • Sporządzamy i opiniujemy projekty aktów wewnątrzzakładowych, takich jak m.in. regulamin pracy, regulamin wynagradzania czy regulamin pracy zdalnej.
 • Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy zatrudnienia dla kadry menedżerskiej i przygotowujemy umowy w tym zakresie.
 • Doradzamy w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
 • Przygotowujemy umowy i regulacje wewnętrzne zabezpieczające interesy pracodawcy, w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowanie poufności, polityki dotyczące ochrony informacji poufnych oraz procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym negatywnym zjawiskom w środowisku pracy.
 • Przeprowadzamy audyty prawnopracownicze oraz wspieramy w procesach due diligence przy transferze zakładu pracy.
 • Udzielamy działom kadr (HR) bieżącego wsparcia w sprawach związanych z prawem pracy i zatrudnieniem, w tym przy zmianie warunków pracy lub płacy pracowników, nakładaniu kar porządkowych, prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu, udzielaniu i korzystaniu z uprawnień pracowniczych.
 • Doradzamy pracodawcom w procesach związanych z restrukturyzacją lub racjonalizacją zatrudnienia, w tym przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych lub indywidualnych.
 • Świadczymy pomoc prawną w procesie przejścia całości lub części zakładu pracy na nowego pracodawcę.
 • Doradzamy w procesach outsourcingu usług oraz przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 • Wspieramy pracodawców w relacjach z organizacjami związkowymi, radą pracowników i przedstawicielstwem pracowników.
 • Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych związanych z zatrudnieniem, w tym m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy lub przywrócenie poprzednich warunków pracy, odszkodowanie, zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ustalenie istnienia stosunku pracy, roszczenia związane z wypadkiem przy pracy, o podstawę wymiaru składek czy podleganie ubezpieczeniom społecznym.
 • Reprezentujemy pracodawców podczas kontroli prowadzonych przez organy państwowe, w tym Państwową Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Świadczymy usługi doradztwa podatkowego w obszarze zatrudnienia (m.in. ze stosunku pracy i kontraktu menedżerskiego).

 

Regularnie prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej i menedżerskiej oraz działów kadr (HR), które w szczególności dotyczą:

 • zasad i trybu rozwiązywania umów o pracę,
 • mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • czasu pracy,
 • wypadków przy pracy,
 • urlopów i uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Zakres i formę szkolenia dostosowujemy każdorazowo do potrzeb klienta, posługujemy się przykładami, tak aby przekazać uczestnikom szkolenia szeroką i praktyczną wiedzę.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem – zapraszamy do kontaktu.

 

 

Zespół

Krzysztof Wysocki

radca prawny, partner GWW Legal

Jacek Olma

radca prawny, partner zarządzajacy GWW Legal

Agnieszka Szymańczyk-Iwanicka

doradca podatkowy, senior associate

Justyna Gunia

radca prawny, associate

Adrianna Bobkiewicz

aplikantka radcowska, junior associate

Aleksandra Witek

asystent prawnika

Opiekunowie

Joanna Łukaszczuk

dr nauk prawnych, radca prawny, senior associate

+48 61 658 00 00

Zespół

Krzysztof Wysocki

radca prawny, partner GWW Legal

Jacek Olma

radca prawny, partner zarządzajacy GWW Legal

Agnieszka Szymańczyk-Iwanicka

doradca podatkowy, senior associate

Justyna Gunia

radca prawny, associate

Adrianna Bobkiewicz

aplikantka radcowska, junior associate

Aleksandra Witek

asystent prawnika

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”