Akcyza i cło

Zakres praktykiarrow
 • 1. Nasza wiedza ekspercka, odnosząca się do szeroko pojętej tematyki akcyzowej, oparta jest na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w organach podatkowych oraz w biznesie. Zespół tworzą doradcy podatkowi oraz prawnicy, którzy swoje doświadczenie zdobyli w urzędach skarbowych oraz w największych podmiotach branży energetycznej, paliwowej i nie tylko.

  Takie połączenie daje nam pewność, że działamy jako praktycy z silnie ugruntowaną wiedzą i świadomością zmian w obszarze podatku akcyzowego. Aktywnie uczestniczymy w procesach opiniowania projektów aktów prawnych, które kierowane są do konsultacji publicznych. Nasze zaangażowanie w tym obszarze pozwala na etapie projektu zmian zgłosić uwagi, które mają na celu dostosowanie założeń do specyfiki biznesu i możliwości ich realizacji.

  Zakres naszych usług akcyzowych:

 • Sporządzenie wytycznych, instrukcji oraz procedur w ramach Polityki Akcyzowej,
 • Opracowywanie koncepcji ewidencji akcyzowych,
 • Realizacja przeglądów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego,
 • Sporządzanie informacji i opinii podatkowych,
 • Sporządzanie wniosków o wydanie Wiążących Informacji Akcyzowych,
 • Opiniowanie umów pod względem skutków dotyczących podatku akcyzowego,
 • Rejestracja w zakresie podatku akcyzowego,
 • Wsparcie w zakresie obowiązków rejestracyjnych i raportowych związanych z platformą PUESC i systemem EMCS PL2,
 • Sporządzanie bieżących rozliczeń podatkowych oraz wsparcie w tym zakresie,
 • Prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi,
 • Udział w postępowaniach podatkowych oraz celno-skarbowych,
 • Sporządzanie pism odwoławczych w sprawach dotyczących akcyzy,
 • Reprezentacja w trybie odwoławczym,
 • Due Diligence podmiotów mogących skorzystać z preferencji z tytułu podatku akcyzowego,
 • Analiza procesów produkcyjnych pod względem możliwości skorzystania ze zwolnień z akcyzy,
 • Sporządzanie wniosków o zwrot akcyzy dla zakładów energochłonnych,
 • Sporządzanie wniosków o zwrot akcyzy z tytułu zakupu paliwa z krajów UE,
 • Sporządzanie wniosków w zakresie uzyskania oszczędności z tytułu podatku akcyzowego,
 • Opracowanie procedury zwolnień z akcyzy z tytułu umorzeń świadectw pochodzenia,
 • Wsparcie dotyczące obowiązków akcyzowych obejmujących składy podatkowe i przemieszczeń w procedurze zawieszenia akcyzy,
 • Wsparcie przy identyfikacji procesów biznesowych związanych z obowiązkami akcyzowymi,
 • Udział merytoryczny we wdrożeniach programów dedykowanych do elektronizacji ewidencji akcyzowej oraz pozostałej sprawozdawczości,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu podatku akcyzowego.
   
 • 2. Kompetencje naszych ekspertów celnych są oparte o ponad 20 lat doświadczenia w zakresie zagadnień związanych z prawem celnym, który zdobywali w organach celnych (Głównym Urzędzie Celnym oraz Izbach Celnych). Zespół zasilają doświadczeni praktycy z uprawnieniami agenta celnego, wcześniej obsługujący korporacje, jak również byli pracownicy dużych podmiotów związanych z branżą TSL (transport, spedycja, logistyka). Ich specjalizacje dotyczącą całego obrotu towarowego z zagranicą we wszystkich procedurach celnych, jak i rodzajach transportu. Zdobyte doświadczenie, zarówno po stronie organów celnych, jak i przedsiębiorców, daje gwarancję całościowego podejścia do zagadnień celnych.

  Zakres naszych usług celnych:
 • Doradztwo w zakresie optymalnego stosowania procedur celnych,
 • Doradztwo przy tworzeniu magazynów czasowego składowania, składów celnych,
 • Doradztwo przy odprawach celnych,
 • Doradztwo w procesie uzyskania statusu upoważnionego eksportera,
 • Doradztwo przy wypełnianiu deklaracji Intrastat,
 • Doradztwo w zakresie sporządzaniu długoterminowych deklaracji o pochodzeniu,
 • Doradztwo w zakresie uzyskania certyfikatu AEO,
 • Doradztwo przy korzystaniu z obsługi informatycznych systemów celnych,
 • Procedowanie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT),
 • Konsultacje w zakresie ustalania pochodzenia towaru,
 • Procedowanie wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP),
 • Doradztwo przy obrocie wyrobami medycznymi,
 • Sporządzanie wniosków i pism do organów Krajowej Administracji Skarbowej i krajowych organów kontroli granicznych,
 • Postępowania w zakresie obrotu towarowego z zagranicą,
 • Doradztwo przy uzyskaniu pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych lub procedur specjalnych,
 • Przygotowywanie opinii oraz informacji dotyczących stosowania przepisów prawa celnego.