pl

Czy VAT jest najpopularniejszym podatkiem w Polsce? Chyba tak, dlatego przedsiębiorcy powinni dołożyć starań, żeby jego rozliczanie i przyjęta polityka były zoptymalizowane.

W zakresie VAT-u nie ma dla nas tajemnic; może dlatego opiekuni naszej praktyki VAT-owskiej co roku nagradzani są w plebiscytach i rankingach najlepszych doradców w zakresie VAT-u.

Nasze doświadczenie wykorzystujemy, doradzając klientom w zakresie problemów pojawiających się w ich bieżącej działalności (konsultacje, opinie podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji). Przejawem tego jest m.in. weryfikowanie przyjętych przez klientów zasad rozliczania VAT-u w celu identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości oraz optymalizacji rozliczeń (audyty podatkowe). Nadto:

  • przeprowadzamy szkolenia dla pracowników naszych klientów w zakresie aktualizacji przepisów;
  • doradzamy podatnikom niebędącym przedsiębiorcami, takim jak: gminy, stowarzyszenia, fundacje, związki sportowe, w kwestiach związanych z rozliczaniem VAT-u, ustalaniem prewspółczynnika oraz innych zagadnieniach.

Na Vacie można oszczędzić, jednocześnie nie będąc posądzonym o udział w szumnie nazywanych przez polityków mafiach VAT-owskich. Jak to zrobić? My wiemy najlepiej!

Zespół

Sebastian Gumiela

doradca podatkowy, radca prawny, partner GWW Tax

Grzegorz Mularczyk

doradca podatkowy, partner GWW Tax

Nina Berlińska

radca prawny, senior associate

Angelika Dahms

LLM, senior associate

Justyna Mańczak

senior associate

Łukasz Czyż

doradca podatkowy, senior associate

Paweł Fabianowski

doradca podatkowy, senior associate

Marta Surmacz

doradca podatkowy, senior associate

Agnieszka Szymańczyk-Iwanicka

doradca podatkowy, senior associate

Magdalena Verdun

doradca podatkowy, senior associate

Dominika Kamińska

doradca podatkowy, senior associate

Wojciech Puszkarewicz

senior associate

Magdalena Lenart

associate

Monika Lewińska

associate

Sylwia Lubelczyk-Krzywonos

radca prawny, senior associate

Katarzyna Niedziałek

radca prawny, associate

Mateusz Skorupski

prawnik, junior associate

Jan Misiewicz

asystent prawnika

Maciej Łyżwiński 

asystent prawnika

Opiekunowie

Zespół

Sebastian Gumiela

doradca podatkowy, radca prawny, partner GWW Tax

Grzegorz Mularczyk

doradca podatkowy, partner GWW Tax

Nina Berlińska

radca prawny, senior associate

Angelika Dahms

LLM, senior associate

Justyna Mańczak

senior associate

Łukasz Czyż

doradca podatkowy, senior associate

Paweł Fabianowski

doradca podatkowy, senior associate

Marta Surmacz

doradca podatkowy, senior associate

Agnieszka Szymańczyk-Iwanicka

doradca podatkowy, senior associate

Magdalena Verdun

doradca podatkowy, senior associate

Dominika Kamińska

doradca podatkowy, senior associate

Wojciech Puszkarewicz

senior associate

Magdalena Lenart

associate

Monika Lewińska

associate

Sylwia Lubelczyk-Krzywonos

radca prawny, senior associate

Katarzyna Niedziałek

radca prawny, associate

Mateusz Skorupski

prawnik, junior associate

Jan Misiewicz

asystent prawnika

Maciej Łyżwiński 

asystent prawnika

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”