Martyna Sługocka

dr nauk prawnych Martyna Sługocka

senior associate

Praktyki

Proces inwestycyjny

Kontakt
  • Martyna.Slugocka@gww.pl
  • +71 796 77 55
  • biuro we Wrocławiu

dr nauk prawnych Martyna Sługocka

senior associate

Bioarrow

Doktor nauk prawnych, która specjalizuje się w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie samorządowym oraz procedurze administracyjnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przed 6 lat w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji oraz przez 3 lata w organie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, dzięki czemu potrafi spojrzeć na sprawę także od strony podmiotu prowadzącego postępowanie.

Swoją wiedzą dzieli się z słuchaczami studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Wrocławskim, a studenci chętnie wybierają ją na promotora prac zaliczeniowych.

Prowadzi liczne szkolenia adresowane do wszystkich uczestników procesu budowlanego, podczas których omawia głównie praktyczne aspekty realizacji inwestycji.

Jest autorką ponad 100 publikacji z zakresu procesowego i materialnego prawa administracyjnego, w tym komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz poradnika dotyczącego specustawy mieszkaniowej. Jej artykuły można przeczytać także w miesięczniku „Murator” oraz kwartalniku „Buduj z głową”.

Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, magister stosunków międzynarodowych – 2009 r.

  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, magister prawa – 2010 r.

  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, doktor nauk prawnych – 2016 r.

Publikacjearrow