pl

Ochrona środowiska

Z roku na rok ochrona środowiska nabiera coraz większego znaczenia, a przestrzeganie przepisów związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem staje się nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy wszechstronną obsługę prawną w zakresie ochrony środowiska, dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój gospodarczy i ochrona środowiska mogą istnieć w harmonii. Nasz doświadczony zespół prawników oferuje nie tylko profesjonalne doradztwo, ale także pasję i zaangażowanie we wskazywaniu najlepszych rozwiązań.

Skutecznie pomagamy naszym klientom w spełnianiu wymagań regulacji związanych z ochroną środowiska, minimalizowaniem ryzyka prawnego oraz wdrażaniem praktyk proekologicznych. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie, dzięki czemu możemy przygotować naszych klientów do nadchodzących zmian.

Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i sieci współpracujących ekspertów potrafimy dostosować nasze usługi do specyficznych potrzeb klientów niezależnie od branży, w której działają.

W szczególności:

  • przeprowadzamy audyty nieruchomości pod kątem wymagań środowiskowych;
  • przygotowujemy dokumentacje i reprezentujemy klientów w postępowaniach w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, zezwoleń na wycinkę drzew oraz zezwoleń wodnoprawnych;
  • pomagamy przywrócić wartość użytkową zdewastowanym i zdegradowanym gruntom, przeprowadzając naszych klientów przez skomplikowany proces rekultywacji terenów;
  • prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów, które w ramach swojej działalności magazynują lub przetwarzają odpady;
  • mamy doświadczenie w procedurach zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych oraz uzyskiwaniu zezwoleń na wyłączenie tych terenów z produkcji rolnej i leśnej;
  • służymy pomocą w postępowaniach w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a także szkód w środowisku, w tym stwierdzonych przekroczonych standardów jakości gleby lub ziemi;
  • świadczmy wszelkie doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska – zapewniamy pomoc w interpretacji i wdrażaniu regulacji ekologicznych, w tym dotyczących emisji, gospodarowania odpadami czy ochrony zasobów naturalnych;
  • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych – zapewniamy skuteczną obronę klientów w przypadku sporów związanych z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska oraz reprezentujemy ich w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej.

Jeśli Twoja firma stawia na odpowiedzialność ekologiczną i chciałbyś zapewnić sobie profesjonalne wsparcie w obszarze ochrony środowiska, skontaktuj się z nami. Nasz zespół ekspertów gotowy jest pomóc Ci w osiągnięciu celów biznesowych z poszanowaniem środowiska.

Zespół

Marta Wegner-Sarzyńska

radca prawny, associate

Opiekunowie

Martyna Sługocka

dr nauk prawnych, senior associate

+71 796 77 55

Zespół

Marta Wegner-Sarzyńska

radca prawny, associate

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”