Krzysztof Wysocki

Krzysztof Wysocki

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Praktyki

Kontrakty cywilne i handlowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Transport, spedycja, logistyka

Prawo pracy

Kontakt
 • Krzysztof.Wysocki@gww.pl
 • +61 658 00 00, +22 212 00 00
 • biuro w Poznaniu i w Warszawie

Krzysztof Wysocki

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Bioarrow
 • Karierę zaczął jeszcze w trakcie studiów prawniczych, nawiązując od 1996 r. współpracę z poznańskimi kancelariami prawnymi.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym w zakresie regulacji związanych z branżami TSL i FMCG (prawo przewozowe, prawo transportowe, prawo pocztowe, prawo żywnościowe, prawo farmaceutyczne), a także w prawie ochrony środowiska. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów cywilnych i handlowych, tworzeniu kompleksowych pakietów wzorców umownych regulujących operacyjną działalność przedsiębiorców, obsłudze projektów związanych z obrotem nieruchomościami, komercjalizowaniem i pozyskiwaniem tytułu prawnego do powierzchni w obiektach o przeznaczeniu handlowym, przemysłowym i logistycznym. Reprezentuje także klientów w sprawach spornych, w tym w procesie cywilnym. 
 • Autor licznych publikacji w prasie branżowej sektora TSL, prelegent na konferencjach i warsztatach branżowych TSL. Prowadzi szkolenia i zajęcia warsztatowe dedykowane konkretnej problematyce dotyczącej danego przedsiębiorcy (m.in. z zakresu prawa kontraktowego, odpowiedzialności kontraktowej i eliktowej, prawa TSL, prawa żywnościowego).
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
 • W GWW od 2002 r.
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 1997 r.
 • Aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim – 1999 r.
 • Aplikacja radcowska zakończona egzaminem radcowskim – 2002 r.
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego – 2003 r.
Publikacjearrow