pl

Komercjalizacja powierzchni

Rynek powierzchni komercyjnych, na który składają się obiekty biurowe, obiekty i galerie handlowe oraz obiekty przemysłowe i logistyczne, w tym parki logistyczne, jest niezwykle dynamiczny. Obok obiektów nowo powstających dochodzi do wielu transakcji, których przedmiotem są obiekty już istniejące i skomercjalizowane. Kluczowe, z punktu widzenia właściciela obiektu, jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu skomercjalizowania obiektu, czyli oddania powierzchni do odpłatnego używania, najczęściej na podstawie umów najmu. W przypadku obiektów planowanych pozyskanie odpowiedniej grupy najemców stanowi zazwyczaj warunek uzyskania finansowania dla inwestycji. W przypadku obiektów istniejących proces komercjalizacji ma zasadniczo charakter ciągły, nowych najemców poszukuje się z dużym wyprzedzeniem przed zakończeniem dotychczasowego najmu. Konieczność zainteresowania potencjalnych najemców, przygotowania ofert, wynegocjowania i zawarcia umowy najmu, zaaranżowania powierzchni zgodnie z wymaganiami najemcy – wszystko to wymaga odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, zwłaszcza że część negocjacji nie kończy się zawarciem umów najmu.

Nasze doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego w procesie komercjalizacji powierzchni biurowych, handlowych i przemysłowo-logistycznych budujemy od ponad 20 lat. Reprezentujemy zarówno właścicieli obiektów (wynajmujących), zarządców nieruchomości, jak i przedsiębiorców zainteresowanych najem. Poza doskonałą znajomością przepisów prawa jesteśmy zorientowani w bieżących uwarunkowaniach rynkowych, obowiązujących standardach i praktykach. Pozwala nam to wspierać przedsiębiorców sprawnie i kompleksowo. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w procesach komercjalizacji wielu prestiżowych obiektów biurowych i handlowych. Ponadto reprezentowaliśmy klientów w niezliczonej ilości projektów najmu powierzchni logistycznych, dotyczących również obiektów typu BTS.

W ramach naszej praktyki oferujemy w szczególności:

  • Przygotowywanie przeznaczonych do danego obiektu kompleksowych wzorców umownych, obejmujących np. umowy najmu, ogólne warunki najmu, regulaminy obiektu, wzorce zabezpieczeń itp.
  • Przygotowywanie specjalnych projektów umów najmu dla poszczególnych najemców, z uwzględnieniem ustaleń biznesowych stron oraz negocjowanie tych umów.
  • Przygotowywanie i negocjowanie aneksów do obowiązujących umów najmu.
  • Weryfikowanie zabezpieczeń umów najmu.
  • Doradztwo prawne i reprezentowanie klientów w negocjacjach i sytuacjach spornych wynikłych z umów najmu, a także dochodzenie należności i reprezentowanie klientów w sporach sądowych wynikłych z umów najmu.
  • Doradztwo prawne i reprezentowanie klientów w transakcjach obrotu obiektami komercyjnymi.

Jeżeli szukasz sprawnego i doświadczonego partnera prawnego w procesie komercjalizacji obiektu lub szukasz dla siebie odpowiedniego obiektu lub powierzchni na potrzeby prowadzenia działalności – zapraszamy do współpracy.

Zespół

Barbara Nowakiewicz-Koc

radca prawny, senior associate

Rafał Rachowiecki

radca prawny, senior associate

Kacper Kudlek

adwokat, senior associate

Filip Polaszek

radca prawny, associate

Przemysław Fudala

adwokat, associate

Ludwik Malisz

aplikant radcowski

Opiekunowie

Marek Szymanek

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

+22 212 00 00

Zespół

Barbara Nowakiewicz-Koc

radca prawny, senior associate

Rafał Rachowiecki

radca prawny, senior associate

Kacper Kudlek

adwokat, senior associate

Filip Polaszek

radca prawny, associate

Przemysław Fudala

adwokat, associate

Ludwik Malisz

aplikant radcowski

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”