Grzegorz Antonowicz

Grzegorz Antonowicz

radca prawny, senior associate

Praktyki

Kontrakty cywilne i handlowe

Energetyka, surowce naturalne, paliwa

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Zamówienia publiczne

IP i nowe technologie

Kontakt
  • Grzegorz.Antonowicz@gww.pl
  • +61 658 00 00 
  • biuro w Poznaniu

Grzegorz Antonowicz

radca prawny, senior associate

Bioarrow
  • Zajmuje się prawem od 2001 r., kiedy po studiach rozpoczął karierę w poznańskiej kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.
  • Specjalizuje się w procesach sądowych w sferze własności intelektualnej, dóbr osobistych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się w projektowaniem i negocjowaniem złożonych umów licencyjnych i wdrożeniowych. Ma duże doświadczenie w zagadnieniach dotyczących pozycji dominującej i porozumień ograniczających konkurencję, w tym w zakresie porozumień wertykalnych i zasad kształtowania polityki rabatowej.
  • W GWW od grudnia 2008 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2000 r.
  • Aplikacja radcowska, radca prawny – 2005 r.
Publikacjearrow