pl

Energetyka, surowce naturalne, paliwa

Sektor energetyczny działa na styku prawodawstwa krajowego i unijnego, toteż gdy przychodzi do prowadzenia jakiegokolwiek przedsiębiorstwa energetycznego – czy to przedsiębiorstwa obrotu, operatora sieci dystrybucyjnej, przesyłowej, instalacji magazynowania, czy też np. kopalni albo rafinerii – na zarządach spółek spoczywa odpowiedzialność za spełnianie wszelkich wymogów prawa energetycznego. Trzeba mieć na uwadze, że wachlarz kar, jaki może nakładać Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, stale rośnie. Wykwalifikowany zespół prawników jest w tej sytuacji niezbędny. W GWW od lat specjalizujemy się w prawie energetycznym – potrafimy z dużą precyzją rozumieć często nieprzystające do siebie przepisy unijne i krajowe, trafnie interpretujemy wadliwe przepisy (co mieliśmy okazję niejednokrotnie udowodnić przed sądami administracyjnymi) i mamy szerokie rozeznanie w aktualnych wymogach, jakie stawiają na przedsiębiorców organy koncesyjne i inne. Nasz wpływ na prawo energetyczne jest o tyle wymierny, że nasi eksperci uczestniczą w procesie legislacyjnym przy kształtowaniu lub zmianach prawa.  Odpowiadamy za pierwsze w Polsce całościowe doradztwo w zakresie otoczenia prawnego dla energetyki jądrowej.

Oferujemy doradztwo regulacyjne, w tym wsparcie i reprezentację przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych, operatorskich i innych sprawach przed Prezesem URE, sądami administracyjnymi i powszechnymi.

  • Doradzamy przy zawieraniu skomplikowanych umów w sektorze energetycznym, w tym umów sprzedaży energii elektrycznej, gazu i ciepła, umów o przyłączenie do sieci, umów magazynowania, przesyłu i dystrybucji paliw, umów outsourcingu potrzeb energetycznych.
  • Wspieramy przedsiębiorstwa energetyczne w transakcjach nabywania lub przejmowania innych spółek z sektora energetycznego.
  • Doradzamy przy realizacji projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji liniowych, w elektroenergetyce, sektorze gazowym i paliw płynnych, ciepłownictwie, energetyce jądrowej i odnawialnych źródłach energii.
  • Prowadzimy sprawy sporne w energetyce – wspieramy i reprezentujemy przedsiębiorstwa energetyczne w sporach z organami, w tym zarówno w obszarze sporów regulacyjnych, jak również w obszarze sporów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi lub z kontrahentami przedsiębiorstw energetycznych.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych ekspertów w obszarze prawa energetycznego. Do prowadzenia biznesu w sektorze energetycznym potrzeba zespołu silnie merytorycznego i praktycznego – gdy się z nami skontaktujesz, przekonasz się, że możemy Ci pomóc w takim zakresie, jakiego tylko potrzebujesz.

Zespół

Grzegorz Antonowicz

radca prawny, senior associate

Karolina Kołban

associate

Opiekunowie

Zespół

Grzegorz Antonowicz

radca prawny, senior associate

Karolina Kołban

associate

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”