Tomasz Nowak

dr hab. nauk prawnych Tomasz Nowak

prawnik, of counsel

Praktyki

Spory podatkowe

Podatek od nieruchomości

Kontakt
  • Tomasz.Nowak@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

dr hab. nauk prawnych Tomasz Nowak

prawnik, of counsel

Bioarrow
  • Zajmuje się podatkami od roku 2000, kiedy po studiach rozpoczął pracę w Kancelarii Podatkowej „Consiliator II” w Łodzi.
  • Specjalizuje się postępowaniach, w szczególności w postępowaniach w zakresie podatku od nieruchomości.
  • Od 2005 r. pracownik Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego).
  • W GWW od 2005 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 1999 r.

  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, doktor nauk prawnych – 2005 r.

  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (osiągnięcie naukowe: „Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego”) – 2020 r.

Publikacjearrow
Monografie/Publikacje książkowe C.H. Beck 2018

Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa

Monografie/Publikacje książkowe C.H.Beck 2017

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Monografie/Publikacje książkowe Biblioteka Finanse Publiczne, PRESSCOM 2017

E-postępowanie podatkowe w praktyce

Monografie/Publikacje książkowe Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, C.H.Beck 2016

Komentarz do art. 84 Konstytucji

Monografie/Publikacje książkowe Wydawnictwo Sejmowe, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016

Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce

Monografie/Publikacje książkowe Księga jubileuszowa dla Profesor Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, Uniwersytet Łódzki 2014

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Monografie/Publikacje książkowe Wydawnictwo Sejmowe 2014

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy

Monografie/Publikacje książkowe Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenia , Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych 2013

Legislacyjne ujęcie przepisów o egzekucji zobowiązań podatkowych

Monografie/Publikacje książkowe Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenia , Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych 2013

Odpowiedzialność osób trzecich - ujęcie legislacyjne

Monografie/Publikacje książkowe Difin 2011

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa

Monografie/Publikacje książkowe C.H.Beck 2002

Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz

Artykuły w prasie specjalistycznej International Journal of Digital and Data Law, 2017, vol. 3 06/06/2018

The Obligation of Publishing Issued Tax Interpretation (Tax Ruling) Under Polish Law

Artykuły w prasie specjalistycznej International Journal of Open Government, 2017, vol. 6 30/06/2017

Dilemmas of Participatory Budgeting From The Perspective of The Polish Law and Experience

Artykuły w prasie specjalistycznej Prawo i Podatki 30/12/2013

W jakich przypadkach można podważyć uchwałę

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 31/12/2008

Granice swobodnego kształtowania przez podatników wysokości ich zobowiązań podatkowych - geneza i zakres stosowania art. 199a ordynacji podatkowej

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 01/12/2008

Kompetencje organów podatkowych w zakresie ustalania skutków podatkowych czynności prawnej adekwatnych do zamierzonego i zrealizowanego rezultatu gospodarczego

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 05/09/2016

Błędy w broszurach MF. Podatnicy będą karani?

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 24/02/2016

Koniec odwoływania się do izby skarbowej. Podatnik poskarży się prosto do sądu.

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 05/11/2015

Kwota wolna od podatku: Nowa skala z przedprogiem dla najuboższych

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 03/11/2015

Odsetki od zaległości podatkowych maleją. Tylko na pół roku

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/03/2015

Fiskus przestanie ściągać podatki w nieskończoność

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 11/03/2015

Balcerowicz ma pomysł na obywatelski projekt ordynacji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 10/03/2015

Ordynacja podatkowa: Przedsiębiorcy boją się o los klauzuli

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 23/01/2015

Fiskus potrzebuje więcej czasu na ściągnięcie długów

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/09/2014

Rząd nie dał pieniędzy na upomnienia dla piratów

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 28/08/2014

Egzekucja nadal będzie kosztować 35 mln zł

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/08/2014

Minister określił, jak chce walczyć z optymalizacją podatkową

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 13/10/2010

Czy były wspólnik musi spłacać zobowiązania podatkowe spółki

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 21/01/2010

Wirtualny dochód gmin

Bieżące opinie i komentarze Parkiet 12/10/2009

Aspekty podatkowe giełdowych operacji finansowych

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 22/06/2009

Między wydatkiem a przychodem musi istnieć związek

Bieżące opinie i komentarze PAP / Wprost 28/04/2009

5 lat w UE z punktu widzenia podatników

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 22/04/2009

Fikcyjne faktury pod lupą fiskusa

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 05/02/2009

Umiejętne rozliczenia mogą dać firmie spore oszczędności

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 02/02/2009

W czasie kryzysu warto obniżyć amortyzację

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 16/01/2009

Nie wystarczy 12 dni na kontrolę

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 18/11/2008

Fiskus może poprawić milczące interpretacje

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 04/07/2008

Z przekształceniem lepiej się pospieszyć

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 23/06/2008

Dostęp do akt podatkowych będzie nieograniczony

Bieżące opinie i komentarze Dziennik 11/02/2008

Fiskus nie podejmuje się interpretacji prawa UE