pl

Postępowania w podatku od nieruchomości

Prawo podatkowe, zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości, to obszar ciągłych zmian i nowelizacji, często będących konsekwencją wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To zaś generuje wiele trudności dla podatników tego podatku, szczególnie w prawidłowym kwalifikowaniu obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle, i ostatecznie kończy się wszczęciem postępowania podatkowego przez organ podatkowy. Nasza kancelaria specjalizuje się w tym obszarze, oferując kompleksowe wsparcie, począwszy od czynności sprawdzających aż po postępowanie sądowoadministracyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym czy nawet przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W skład zespołu GWW Legal & Tax wchodzą doświadczeni prawnicy, którzy wyspecjalizowali się w obszarze podatku od nieruchomości, prowadząc przez ostatnie kilkanaście lat kilka tysięcy postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych. Nasze podejście opiera się na unikatowym połączeniu praktyki z szeroką wiedzą teoretyczną, co umożliwia nam elastyczne podejście do każdego problemu klienta. Indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy, poszukując optymalnych rozwiązań, które zabezpieczają interesy naszych klientów, również pod kątem odpowiedzialności na gruncie przepisów karnych skarbowych czy stricte karnych. Budujemy trwałe relacje partnerskie z podmiotami, w tym z największymi z branży telekomunikacyjnej, energetycznej czy gazowej. Podmioty te darzą nas dużym zaufaniem, niejednokrotnie zlecając naszemu zespołowi całościową obsługę w obszarze podatku od nieruchomości.

W naszej specjalizacji wyjątkową uwagę przywiązujemy do sporów podatkowych, ale zakres naszego wsparcia jest znacznie szerszy i obejmuje:

  • doradztwo w kwalifikacji składników majątkowych do obiektów budowlanych, szczególnie w branżach telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, w tym w trybach nadzwyczajnych i postępowaniach sądowoadministracyjnych, obejmujących wniesienie skargi kasacyjnej i reprezentowanie klientów w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • doradztwo w sprawach stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych skarbowych i karnych, będących konsekwencją nieprawidłowych rozliczeń podatników lub często błędnie tak zakwalifikowanych przez organy podatkowe i następnie finansowe organy postępowania przygotowawczego.

Prowadzimy także regularne szkolenia i warsztaty, aby informować naszych klientów o zmianach w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości i dostarczać im niezbędnej wiedzy.

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”