Ryszard Bartkowiak

Ryszard Bartkowiak

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Praktyki

Prawo korporacyjne

Fuzje i przejęcia

Kontrakty cywilne i handlowe

Kontakt

Ryszard.Bartkowiak@gww.pl
+48 22 212 00 00
biuro w Warszawie

Ryszard Bartkowiak

radca prawny, partner zarządzający GWW Legal

Bioarrow
  • W latach 2001 – 2009  związany z Kancelarią Prawną GWW Legal (od roku 2005 jako wspólnik). W latach 2010 – 2020 związany z Kancelarią Prawną BWHS (jako założyciel i wspólnik zarządzający), w której kierował praktyką korporacyjną oraz praktyką transakcji kapitałowych.
  • Doświadczenia zawodowe zdobywał świadcząc pomoc prawną na rzecz spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, innych instytucji finansowych oraz firm z branży nieruchomościowej.
  • Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości oraz związanych z nimi formami udzielania finansowania, jak również w doradztwie korporacyjnym dotyczącym zasad funkcjonowania spółek handlowych i ich organów, w tym w szczególności w sytuacjach konfliktowych (spory wewnątrzkorporacyjne). Posiada doświadczenie w obsłudze regulacyjnej spółek notowanych na rynku regulowanym GPW oraz w alternatywnym systemie obrotu New Connect.
  • Członek OIRP w Bydgoszczy, od 2006 roku jest wpisany na listę radców prawnych.
  • Od sierpnia 2020 r. jest partnerem GWW Legal.
Wykształceniearrow
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2000 r.