Łukasz Doniec

Łukasz Doniec

radca prawny, senior associate, dyrektor oddziału we Wrocławiu

Praktyki

Telekomunikacja

Prawo korporacyjne

Obrót nieruchomościami

Fuzje i przejęcia

Proces inwestycyjny

Inwestycje infrastrukturalne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kontakt
  • Lukasz.Doniec@gww.pl
  • +71 796 77 55
  • biuro we Wrocławiu

Łukasz Doniec

radca prawny, senior associate, dyrektor oddziału we Wrocławiu

Bioarrow
  • Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw od 1996 r., kiedy na V roku studiów rozpoczął pracę w kancelarii prawnej. 
  • Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawnych aspektach procesu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury technicznej. Zajmuje się również obsługą korporacyjną spółek oraz transakcji kapitałowych, a także problematyką komercjalizacji oraz obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Uczestniczył w wielu postępowaniach planistycznych, środowiskowych, budowlanych – zarówno przed organami, jak i sądami administracyjnymi. Doradzał inwestorom i wykonawcom przy realizacji inwestycji liniowych, tj. teletechnicznych (RSS) oraz sieci LNG. Reprezentował inwestorów w szeregu postępowaniach sądowych obejmujących spory z zakresu robót budowlanych. Brał udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i państwowych osób prawnych oraz uczestniczył w tych postępowaniach. Reprezentował również beneficjentów w postepowaniach w sprawie zwrotu środków unijnych.
  • Prowadził szkolenia z zakresu działalności podmiotów leczniczych oraz finansowania ich działalności ze środków unijnych.
  • W GWW od 2009 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 1997 r.
  • Aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim – 1999 r.
  • Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej Akademia Ekonomiczna) we Wrocławiu, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu – 2001 r.
Publikacjearrow