VAT

Zakres praktykiarrow
  • Doradzamy naszym klientom w zakresie problemów, pojawiających się w ich bieżącej działalności (konsultacje, opinie podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji).
  • Weryfikujemy przyjęte przez klientów zasady rozliczania VAT w celu identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości oraz optymalizacji rozliczeń (audyty podatkowe).
  • Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników naszych klientów w zakresie aktualizacji przepisów.
  • Doradzamy podatnikom, niebędących przedsiębiorcami, takim jak: gminy, stowarzyszenia, fundacje, związki sportowe, w kwestiach związanych z rozliczaniem VAT, ustalaniem pre-współczynnika oraz innych zagadnieniach.