pl

Usługi księgowe

Korzystanie z usług księgowo-rachunkowych należy do jednego z najistotniejszych obszarów działalności każdej firmy – zarówno tej małej, jak i o znacznych rozmiarach. W zakres tychże usług wchodzi bowiem nie tylko rejestrowanie, ewidencjonowanie czy raportowanie transakcji i operacji gospodarczych, ale także monitoring informacji finansowych takich jak: przychody, wydatki, aktywa i pasywa oraz wiele innych.

Co równie ważne, to właśnie księgowi analizują dane finansowe na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, uzgadniają rachunki bankowe oraz przygotowują sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy prawne zmieniające się w ostatnim czasie w sposób niezwykle dynamiczny. Wymaga to od nich bieżącej aktualizacji wiedzy specjalistycznej i praktycznych umiejętności jej wdrożenia oraz zastosowania do indywidualnych potrzeb klienta.

Z kolei spektrum usług kadrowo-płacowych obejmuje m.in.: obliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i podatków – a co za tym idzie – obliczanie wypłat dla pracowników, składanie deklaracji podatkowych z listy płac, potrącanie podatków z wynagrodzeń czy chociażby administrowanie świadczeniami pracowniczymi (plany emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne itp.)

W przypadku zaś usług sprawozdawczości finansowej podmioty świadczące tego rodzaju usługi, przygotowują sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) w oparciu o regulacje krajowe, jak i międzynarodowe, co wymaga od nich znajomości wymogów oraz standardów na wielu płaszczyznach.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym podążając za wymaganiami rynku, kancelaria GWW stworzyła wyspecjalizowany zespół księgowo-kadrowy składający się z kilkunastu ekspertów mających bogate doświadczenie branżowe, który świadczy dla swoich klientów przedstawione powyżej usługi o najwyższej jakości w oparciu o zarówno własny system księgowy, jak i system klienta.

Zespół świadczy usługi księgowe dla:

 • spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych),
 • spółek cywilnych,
 • osób fizycznych, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych oraz
 • fundacji rodzinnych.

Oferujemy Państwu prowadzenie rachunkowości zarówno w uproszczonej formie księgi przychodów i rozchodów (KPiR), jak i ksiąg handlowych (tzw. pełnej księgowości).

W ramach pełnej obsługi księgowej zapewniamy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • usługi kadrowo-płacowe,
 • obsługę płatności i rachunków bankowych,
 • sprawozdawczość finansową.

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w obsłudze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz rozliczaniu jednoosobowych działalności gospodarczych.

Świadczymy kompleksowe usługi rachunkowo-księgowe i profesjonalną obsługę podatkową.

Kierujemy nasze usługi do firm, które preferują wykorzystanie obsługi księgowej, kadrowo-płacowej przez zewnętrzną firmę pozwalającą zagwarantować merytoryczny profesjonalizm.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji (biura stacjonarne) w Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu.

Korzyści ze współpracy z nami:

 • Opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do urzędu skarbowego,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT oraz sporządzanie deklaracji VAT UE,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • przygotowywanie zestawień dla potrzeb zarządu.

 

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania i porozmawiają z Państwem na temat nawiązania współpracy.

Zespół

Marta Dymnicka

zastępca dyrektora finansowego, zespół usług księgowych

Alina Niedźwiecka

samodzielna księgowa

Natalia Michrowska

samodzielna księgowa

Katarzyna Drozd-Walczak

samodzielna księgowa

Anna Wiśniewska

samodzielna księgowa

Anna Kozłowska

samodzielna księgowa

Monika Cichowicz

samodzielna księgowa

Katarzyna Plata

samodzielna księgowa

Opiekunowie

Tomasz Sobczak

doradca podatkowy, partner GWW Tax

+22 212 00 00

Jolanta Blachowicz

dyrektor finansowa, zespół usług księgowych

+22 212 00 00

Zespół

Marta Dymnicka

zastępca dyrektora finansowego, zespół usług księgowych

Alina Niedźwiecka

samodzielna księgowa

Natalia Michrowska

samodzielna księgowa

Katarzyna Drozd-Walczak

samodzielna księgowa

Anna Wiśniewska

samodzielna księgowa

Anna Kozłowska

samodzielna księgowa

Monika Cichowicz

samodzielna księgowa

Katarzyna Plata

samodzielna księgowa

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”