pl

Wady dokumentacji projektowej i PFU a odpowiedzialność stron procesu budowlanego

W wydaniu „Prawo Budowlane. Kwartalnik” poruszona została kwestia dotycząca odpowiedzialności za dokumentacje przetargową, jak również ewentualne błędy w niej występujące. Autorzy artykułu Marta Lipińska oraz Jakub Jagiełło z zespołu zamówień publicznych przypominają, że nie jest to rola wykonawcy, ale samego zamawiającego.

Ponadto zwracają uwagę, że żadne klauzule umowne dotyczące obowiązku weryfikacji projektu budowlanego i zgłoszenia do niego uwag na etapie przetargu nie powinny zmieniać tej sytuacji. I co istotne, zdaniem sądów nie zmieniają.

https://kwartalnik-pb.pl/wnumerze/

Autorzy

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera