pl

Sąd Zamówień Publicznych oddalił skargę przeciwnika naszego klienta

Sąd Zamówień Publicznych 19 kwietnia 2024 r., oddalił skargę przeciwnika naszego klienta GWW, którego reprezentowaliśmy przed KIO i Sądem

Sprawa dotyczyła zarzutów związanych ze spełnieniem warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia z powodu rażącego niedbalstwa oraz podpisania referencji przy użyciu faksymile.

Zamawiający, za naszą rekomendacją, zweryfikował zakres prac u inwestora referencyjnej inwestycji, co doprowadziło do uwzględnienia odwołania. Skarżący powołał się na doświadczenie zdobyte w wyniku połączenia z inną spółką, która była podwykonawcą na zadaniu referencyjnym.

Sąd w ustnych motywach wskazał, że:

  • Skarżący zobowiązany jest do obalenia zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Sąd nie zgodził się z jego stanowiskiem, że Izba przeniosła na niego ciężar dowodu.
  • Nie można zgodzić się ze Skarżącym, że mógł poprzestać na dowodzie z oświadczenia prezesa generalnego wykonawcy, podczas gdy Zamawiający przedłożył pismo inwestora wskazujące zakresy prac podwykonawców.
  • Skarżący nie mógł twierdzić, że nie wiedział, jaki zakres prac wykonał podwykonawca, ponieważ stał się następcą prawnym tego podmiotu i korzystał z jego doświadczenia jako własnego.
  • Skarżący wprowadził Zamawiającego w błąd, wykazując się rażącym niedbalstwem zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
  • W kwestii podpisania referencji faksymile, Izba i Sąd uznali, że dokument nie może być uznany za wystarczający dowód bez drugiego oświadczenia prezesa generalnego wykonawcy podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Sprawę prowadziła Marta Lipińska, radca prawny specjalizująca się w zamówieniach publicznych.

Autor

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

+22 212 00 00

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera