pl

Nowe obowiązki w SENT dla zagranicznych przewoźników od 1 lipca 2024 r. – podsumowanie webinaru

W dniu 18 czerwca 2024 r. odbył się webinar GWW poświęcony systemowi monitorowania przewozu towarów w SENT (tj. w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu) oraz omówieniu projektowanych zmian w przepisach wprowadzających obowiązek zgłaszania przewozu do rejestru SENT przez zagranicznych przewoźników wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy nt. Polski.
 
Podczas webinaru przybliżono uczestnikom:
• zagadnienia związane z rejestrem SENT oraz zasady jego funkcjonowania (m.in. podstawowe obowiązki rejestracyjne, sposoby przesyłania zgłoszeń przewozu do rejestru SENT);
• towary objęte systemem SENT, jak również wyłączone z monitorowania przewozu;
• rodzaje/schematy przewozów objęte monitorowaniem w systemie SENT oraz role uczestników tych przewozów i podstawowe obowiązki spoczywające na nich w związku z obowiązkowym monitorowaniem;
• kary za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi;
• zasady postępowania w przypadku niedostępności rejestru SENT (procedura awaryjna).

Ponadto omówiono projektowane zmiany, które wejdą w życie 1 lipca 2024 r. i dotyczyć będą zagranicznych przewoźników wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy nt. Polski, w szczególności dotyczące wprowadzenia obowiązku dokonywania zgłoszeń przewozu do rejestru SENT przed jego rozpoczęciem nt. kraju. Przedstawiono również zakres danych, które będą podlegały zgłoszeniu oraz kary przewidziane w ustawie o transporcie drogowym związane z naruszeniem obowiązków dotyczących monitorowania przewozu w SENT.

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera