pl

Upomnienia w sprawie mandatów wystawi skarbówka

Na skutek protestów urzędników minister finansów zwolnił wojewodów z obowiązku wystawiania upomnień (od 1 listopada 2014 r.). Powróci on jednak 1 stycznia 2016 r., lecz zadanie to zostanie przekazane urzędom skarbowym. Będzie to kolejny obowiązek skarbówki, mimo że już dziś 80 proc. należności podlegających egzekucji dotyczy innych spraw niż podatków. Sytuację tę komentuje Andrzej Próchnicki, wspólnik w GWW Tax.

Andrzej Próchnicki zwraca uwagę, że urzędy skarbowe obecnie egzekwują przede wszystkim tytuły inne niż należności podatkowe. Głównym dostawcą takich zleceń jest ZUS.

– Podatki to tylko jeden z wielu tytułów egzekwowanych przez fiskusa – stwierdza ekspert GWW Tax. Urzędy aby mogły sprostać nowym zadaniom powinny zatem mieć odpowiednie zasoby kadrowe i  finansowe. – Na tym polega problem, że urzędom dodaje się zadań, a nie idzie za tym odpowiednie wsparcie – podkreśla Andrzej Próchnicki.

Autor

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera