pl

Termin raportowania spółek nieruchomościowych mija wraz z końcem marca

Przypominamy, że w spółkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na przekazanie raportu Szefowi KAS upływa z końcem marca❗

Spółki oraz wspólnicy spółek nieruchomościowych są obowiązani przekazać raport Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki, a w przypadku gdy spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. W spółkach, których rok podatkowy/obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin upływa z końcem marca. Kto musi przekazać informacje? ▪ Spółki nieruchomościowe, ▪ podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku  spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Co musi zawierać raport? Informacje w naszym alercie: https://newsletter.gww.pl/alert//Termin-raportowania-spolek-nieruchomosciowych-mija-z-koncem-marca.pdf

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera