Marcin Borkowski

dr nauk prawnych Marcin Borkowski

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, of counsel

Praktyki

Prawo korporacyjne

Fuzje i przejęcia

Kontrakty cywilne i handlowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kontakt
  • Marcin.Borkowski@gww.pl
  • +61 658 00 00
  • biuro w Poznaniu

dr nauk prawnych Marcin Borkowski

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, of counsel

Bioarrow
  • W latach 2001–2010 współpracował z wiodącą poznańską kancelarią radców prawnych. Zdobył bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej i doradztwa na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów restrukturyzacyjnych, przygotowywania audytów prawnych oraz kompleksowej obsługi transakcji dotyczących nieruchomości i przedsiębiorstw. Organizator oraz uczestnik szkoleń dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.
  • Specjalizuje się w prawie handlowym (prawie spółek), prawie cywilnym oraz prawie własności intelektualnej.
  • Wykładowca na Uniwersytecie SWPS.
  • W GWW od 2010 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2001 r.
  • Aplikacja radcowska – 2007 r.
  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, doktor nauk prawnych – 2008 r.
Publikacjearrow
Monografie/Publikacje książkowe Wolters Kluwer Polska 2018

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne

Monografie/Publikacje książkowe Wolters Kluwer 2009

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Monografie/Publikacje książkowe C.H.Beck 2001

Łączenie się spółek akcyjnych

Artykuły w prasie specjalistycznej Lexplorers.pl 31/08/2022

Przeniesienie siedziby polskiej spółki do innego państwa

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Prawa Handlowego 15/02/2019

Skutki działania fałszywego piastuna organu osoby prawnej na tle regulacji rejestrowych

Artykuły w prasie specjalistycznej Rejent 2005, Nr 5 30/05/2015

Wymóg uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców pełniących funkcję członków zarządów spółek kapitałowych z siedzibą w Polsce

Artykuły w prasie specjalistycznej Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2011, nr 3 30/03/2011

Glosa do uchwały SN z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10.

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 19/09/2023

W umowie zbycia nie wymienia się składników przedsiębiorstwa

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers 17/09/2023

Zmiany w zakresie działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI)

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 29/08/2023

Brak właściwego pełnomocnika nie powoduje nieważności uchwały

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 22/08/2023

Przez ustalony okres powiernik korzysta z praw wspólnika

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 18/07/2023

Skarb Państwa nabędzie mienie spółki i ureguluje jej długi

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers 12/07/2023

Zmiana zasad nabywania nieruchomości rolnych

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 04/07/2023

Wspólnik może kopiować dokumenty spółki i utrwalać ich obraz

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 27/06/2023

Nabywca odpowiada razem ze zbywcą za długi przedsiębiorstwa

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 20/06/2023

Spółka może działać po ukończeniu postępowania upadłościowego

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 25/04/2023

Pełnomocnik może głosować na wszystkich zgromadzeniach

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 07/02/2023

Nierzetelne sprawozdanie finansowe powodem uchylenia uchwały

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 31/01/2023

Interesy spółki i członka zarządu nie mogą być konkurencyjne

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 29/10/2022

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH)

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 11/10/2022

Z wytoczeniem powództwa nie można zbyt długo zwlekać

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 06/09/2022

Akcji spółki nie można utożsamiać z jej przedsiębiorstwem

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 30/08/2022

Nie wszyscy wspólnicy muszą jednocześnie podpisać kontrakt

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 09/08/2022

Prezes spłaci dług, gdy jest tytuł egzekucyjny przeciwko spółce

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 28/06/2022

Zgromadzenie wspólników. Nie zawsze formalne naruszenie spowoduje nieważność uchwały

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 14/06/2022

Nie każde formalne uchybienie zablokuje połączenie spółek

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 24/05/2022

Składniki przedsiębiorstwa muszą być funkcjonalnie powiązane

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 22/02/2022

Wspólnicy muszą zgodzić się na zawarcie umowy z żoną prezesa

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 11/01/2022

Podpisanie sprawozdania finansowego

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 14/12/2021

Plan podziału spółki określa też przejmowane prawa i obowiązki

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 16/11/2021

Wspólnik winny rozwiązania spółki nie otrzyma jej majątku

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 09/11/2021

Uchwałę zgodną z przepisami ustawy też można uchylić

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 02/11/2021

Zarząd działa samodzielnie, ale też ponosi odpowiedzialność

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 19/10/2021

Spółka przejmująca odpowiada za działania spółki przejętej

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 05/10/2021

Wadliwie zawarta umowa jest ważna, gdy potwierdzi ją spółka

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 14/09/2021

Walne zgromadzenie nie może wydawać poleceń zarządowi spółki

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 07/09/2021

Nabywca udziałów nie korzysta z praw, gdy nie zawiadomi spółki

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 24/08/2021

Nie zawsze potrzebna jest uchwała o odwołaniu z zarządu spółki

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 17/08/2021

Spadkobierców zmarłego członka zarządu można pozwać o zapłatę

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 07/09/2020

Pre-pack, czyli upadłość pod kontrolą

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/07/2020

Wspólnik może być zawieszony w korzystaniu ze swoich praw

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/10/2019

Bez kworum zgromadzenie może być ważne, ale uchwały już nie

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/10/2019

Akcjonariusz nie przeniesie swoich uprawnień na inne osoby

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 03/09/2019

Ustąpienie z zarządu nie chroni przed odpowiedzialnością

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 06/08/2019

Spółka w dobrej kondycji nie musi stale kumulować zysków

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 25/07/2019

Spółka musi informować o uzyskaniu dominującej pozycji

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 24/06/2019

Ważne zmiany dotyczące obligacji

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 13/06/2019

Ważne zmiany dotyczące obligacji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 14/05/2019

Nie zawsze wystarczające jest uzyskanie zgody wspólników

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 07/05/2019

Były wspólnik musi wezwać spółkę do wypłaty jego udziału

Bieżące opinie i komentarze Wprost.pl 29/04/2019

Dylematy członka zarządu: odejść, ale jak?

Bieżące opinie i komentarze Wprost 15/04/2019

Zarząd spółki partnerskiej, czyli uszczęśliwianie na siłę

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 09/04/2019

Dwie umowy z członkiem zarząd tylko, gdy ma różne obowiązki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/03/2019

Przegłosowany wspólnik podważy niekorzystną dla niego uchwałę

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 26/02/2019

Na nowe obowiązki muszą się zgodzić wszyscy wspólnicy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/02/2019

Członka zarządu spółki z o.o. można powołać z wyprzedzeniem

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/01/2019

Nie trzeba przesyłać pełnej treści planowanych uchwał

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 15/01/2019

Nabywca udziałów musi powiadomić o tym fakcie spółkę

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/12/2018

Gdy majątek spółki jawnej jest zbyt mały, jej dług spłaci wspólnik

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 11/12/2018

Nie zawsze spółkę z o.o. może reprezentować członek zarządu

Bieżące opinie i komentarze Puls Biznesu 21/11/2018

Oświadczenie o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 08/06/2018

Rozwód a udziały w spółce z o.o.

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 18/05/2018

Członek zarządu a tajemnice przedsiębiorstwa

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 26/01/2018

Czy można odziedziczyć firmę?

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 05/01/2018

Fałszywy piastun, czyli o tym dlaczego członek zarządu powinien mieć mandat

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 16/11/2017

Co ze spółką po śmierci wspólnika?

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/09/2017

Spółka nie zawsze wnosi opłaty za użytkowanie wieczyste

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/08/2017

Uchwałę o zwiększeniu kapitału spółki trzeba złożyć do KRS

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 22/08/2017

Nie zawsze plan podziału spółki obejmuje cały jej majątek

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/08/2017

Używanie skróconych nazw spółek nie jest zabronione

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 25/07/2017

Głosować może jeden małżonek, ale dywidenda jest dla obojga

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 27/06/2017

Wspólnik może spłacać dług już nieistniejącej spółki jawnej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 30/05/2017

Nie każdy konflikt uzasadnia wykluczenie wspólnika ze spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 09/05/2017

Za niewykonanie zobowiązania pieniężnego nie ma kary umownej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 25/04/2017

Zgromadzenie wspólników nie bada danych w sprawozdaniu

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/04/2017

Informacji o udziałach wspólników trzeba szukać w KRS

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 28/03/2017

Nie wolno podejmować czynności godzących w interesy spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/02/2017

Likwidacja spółki nie zwolni wspólników z odpowiedzialności

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 07/02/2017

Spółka może domagać się od wspólnika zwrotu pieniędzy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/01/2017

Wysyłanie zawiadomień e-mailem wymaga zgody wspólników

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 25/10/2016

Odpowiedzialność wspólników nie znika po rozwiązaniu spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 13/09/2016

Członka zarządu spółki będącej wspólnikiem nie można ukarać

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 30/08/2016

Członek zarządu spółki powinien się kierować jej interesem

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 09/08/2016

Nie można dokonać wypłaty, która naruszy kapitał zakładowy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 02/08/2016

Umowa z wadliwie reprezentowaną spółką nie musi być nieważna

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/07/2016

Wspólnik musi wskazać, że działa jako przedstawiciel spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 28/06/2016

Członek zarządu będący figurantem też spłaca dług spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 07/06/2016

Niedopuszczalne powództwa o ustalenie „nieistnienia” uchwał

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 05/04/2016

Udziały często trzeba zaoferować najpierw innym wspólnikom

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 08/03/2016

Spółki handlowe: Niekiedy trzeba sporządzić dodatkową umowę u notariusza

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 09/02/2016

Niewłaściwy wpis w KRS o prokurencie może zaszkodzić spółce

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 08/12/2015

Mandat członka zarządu może się różnić od jego kadencji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/12/2015

Umowa zawarta przez byłego członka zarządu może być ważna

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/11/2015

Uchylony wyrok oznacza, że decyzje członka zarządu są ważne

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 20/10/2015

Spółka może domagać się od wspólnika, aby wniósł cały aport

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 06/10/2015

Liczy się pełnienie funkcji w czasie kolejnych kadencji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/09/2015

Zatwierdzenie sprawozdania decyduje o zakończeniu kadencji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/09/2015

Nawet upoważniony członek rady sam nie ustali warunków umowy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/08/2015

Pominięto wymogi umowy spółki, ale czynność jest ważna

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/07/2015

Wspólnik mniejszościowy korzysta z przywilejów kodeksowych

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 07/07/2015

Wspólnikowi mniejszościowemu mogą być przyznane przywileje

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 23/06/2015

Roczne sprawozdania finansowe: Dokumenty należy złożyć w ciągu 15 dni od zatwierdzenia

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/05/2015

Przedsiębiorstwo można sprzedać lub wnieść aportem

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 14/04/2015

Niektóre umowy wymagają uchwały walnego zgromadzenia spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 24/03/2015

Niekiedy wspólnicy spółki muszą podjąć dodatkowe uchwały

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/02/2015

Sąd rejestrowy wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 20/01/2015

Spółki handlowe i KRS: Nie trzeba składać dodatkowych załączników

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 20/01/2015

Wierzyciel wspólnika może doprowadzić do rozwiązania spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 16/12/2014

Wspólnik nie zawsze musi samodzielnie reprezentować spółkę

Bieżące opinie i komentarze Businessman.pl 08/12/2014

Po pieniądze do zarządu

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/11/2014

Wspólnik spółki może złożyć powództwo przeciwko prezesowi

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/10/2014

Zmiany w wartości nominalnej udziałów trzeba wpisać do KRS

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 16/09/2014

Prezes nie może prowadzić działalności konkurencyjnej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 02/09/2014

Zakazy powinny zabezpieczać interesy spółki handlowej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 22/07/2014

Absolutorium może uchronić zarząd przed odpowiedzialnością

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/07/2014

Zapisy umowy o liczbie członków zarządu mogą być elastyczne

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/06/2014

W razie utraty dokumentu akcji można się starać o duplikat

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 03/06/2014

Na zgromadzeniu można zagłosować przez pełnomocnika

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 27/05/2014

Po dopełnieniu formalności zastawnik korzysta z prawa głosu

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 06/05/2014

Spółka musi być powiadomiona o zmianie właściciela udziałów

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/04/2014

Do umorzenia udziałów może dojść bez zgody wspólnika

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 14/03/2014

Spadkobierca wspólnika uzyska status komandytariusza

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 11/02/2014

Na komandytariuszy wnoszących aporty nałożono ograniczenia

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/01/2014

Odpowiedzialność nowych wspólników może się różnić

Bieżące opinie i komentarze Businessman.pl 19/12/2013

A ja rosnę i rosnę...

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/12/2013

Na spółkę w likwidacji nałożono wiele ograniczeń

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/11/2013

Kapitał zapasowy na pokrycie strat spółki akcyjnej

Bieżące opinie i komentarze Businessman.pl 01/11/2013

Mówiły jaskółki…

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/10/2013

Biegli muszą zbadać sprawozdanie założycieli spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 22/10/2013

Więcej osób zaskarży uchwały zarządów i rad nadzorczych spółek

Bieżące opinie i komentarze Businessman.pl 01/10/2013

Dawid lepszy od Goliata

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/09/2013

Podanie adresu internetowego przynosi spółce korzyści

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/08/2013

Odpowiedzialność prokurenta określa umowa zawarta ze spółką

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 05/08/2013

Przed połączeniem trzeba ustalić parytet wymiany udziałów

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 22/07/2013

Dłużnik ma prawo pozwać spółkę oraz jej wspólników

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 15/07/2013

Komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/07/2013

Komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/06/2013

Zaproszenie na zgromadzenie wspólnik może otrzymać e-mailem

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 20/05/2013

Niektóre spółki osobowe mogą mieć radę nadzorczą i zarząd

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 08/05/2013

Po umorzeniu udziałów zazwyczaj obniża się kapitał zakładowy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/04/2013

Za podanie nieprawdziwych informacji grozi surowa kara

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 02/04/2013

Spółka przejmująca musi koniecznie ujawnić prawa nabyte

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/03/2013

Uchwałę można zaskarżyć nawet po dokonaniu wpisu do KRS

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/03/2013

Rezygnację składa się radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/02/2013

Podstawowe uprawnienie wspólnika to udział w zysku spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/01/2013

Kadencja prezesa może trwać dłużej niż jego mandat

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 07/01/2013

Udział w zyskach nie musi zależeć od wysokości wkładu

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 10/12/2012

Nawet 20 tys. zł grzywny grozi prezesowi za drobne uchybienia

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 26/11/2012

Zła umowa może zwiększyć odpowiedzialność komandytariusza

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/11/2012

W umowie należy podać, jaki wkład wnosi każdy ze wspólników

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/10/2012

Kapitał nie musi się zmniejszyć po umorzeniu udziałów

Bieżące opinie i komentarze • aplikant radcowski, konsultant ds. podatków, Dziennik Gazeta Prawna 15/10/2012

Wspólnik spółki może mieć dodatkowe uprawnienia i obowiązki

Bieżące opinie i komentarze • aplikant radcowski, konsultant ds. podatków, Dziennik Gazeta Prawna 24/09/2012

Rada nadzorcza może kierować do zarządu zalecenia i wnioski

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 03/09/2012

Dla działalności na niewielką skalę dobra jest spółka jawna

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 01/08/2012

Wspólnicy skorzystają na przekształceniu spółki cywilnej

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 05/06/2012

Wspólnik obecny na zgromadzeniu musi zagłosować przeciw uchwale, którą zamierza zaskarżyć

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 28/05/2012

Wartość aportu nie może być niższa od objętych udziałów

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 14/05/2012

Wspólnik powinien udzielić pełnomocnictwa na piśmie

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 16/04/2012

Przekształcenie spółki nie chroni przed odpowiedzialnością

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 02/04/2012

Za wyrządzoną szkodę członek zarządu odpowiada finansowo

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 20/03/2012

Zgromadzenie wspólników decyduje o losach spółki z o.o.

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 27/02/2012

Zgromadzenie wspólników może powołać pełnomocnika

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 13/02/2012

Nazwa spółki może zawierać nazwisko osoby fizycznej

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 16/01/2012

Do zarządu można delegować członka rady nadzorczej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 22/12/2011

Do zawieszenia członka zarządu spółki z o.o. niezbędna jest uchwała

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/10/2011

W umowie spółki z o. o. warto określić przedmiot aportu

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/09/2011

W jakich okolicznościach może w praktyce dojść do rozwiązania spółki komandytowej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/08/2011

Czy w umowie spółki z o. o. można ustanowić ograniczenia w zbywaniu udziałów

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/08/2011

Jak komandytariusze oraz komplementariusze mogą reprezentować spółkę

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/07/2011

W jakich okolicznościach może dojść do rozwiązania spółki kapitałowej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/07/2011

Czy osoba skazana za fałszowanie dokumentów może zostać członkiem zarządu spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 13/06/2011

Jakie obowiązki powinna wypełnić spółka dominująca wobec spółek zależnych

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 30/05/2011

Jakie korzyści z przekształcenia spółki jawnej w komandytową mogą osiągnąć wspólnicy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 16/05/2011

Kto może reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w fazie jej organizacji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 02/05/2011

W jaki sposób mogą być odziedziczone udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/04/2011

Jak funkcjonuje zarząd spółki, w skład którego nie wchodzi wymagana liczba członków

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/04/2011

W jaki sposób można przyznać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce