Proces inwestycyjny

Zakres praktykiarrow
  • Zajmujemy się obsługą prawną inwestorów na każdym etapie procesu budowlanego, począwszy od wsparcia przy pozyskiwaniu wymaganych prawem opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych, poprzez doradztwo w toku prowadzenia budowy aż do jej formalnego zakończenia.
  • Opracowujemy strategie postępowania, mających na celu przedstawienie rekomendacji prawnych dostosowanych do realiów i uwarunkowań panujących w toku całego procesu inwestycyjnego, w szczególności optymalizujących jego przebieg i minimalizujących ryzyka. Ze względu na unikatowe kompetencje zarówno prawne, jak i techniczne specjalizujemy się w procedurach z zakresu ochrony środowiska.
  • Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją prawną w postępowaniach planistycznych, lokalizacyjnych, środowiskowych i budowlanych, łącznie z uczestnictwem w obowiązkowych kontrolach.
  • Współpracujemy z projektantami, wykonawcami robót budowlanych oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego w toku całego procesu inwestycyjnego.
  • Sporządzamy i wnosimy zwykłe oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia do organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych, a także bronimy rozstrzygnięć przed organami i ądami administracyjnymi obu instancji.
  • Reprezentujemy inwestorów przed organami uzgadniającymi i opiniującymi, w szczególności zarządcami dróg na etapie uzyskiwania wymaganych prawem uzgodnień oraz w toku negocjowania umów dotyczących budowy i przebudowy inwestycji drogowych.
  • Prowadzimy liczne szkolenia dotyczące procesu inwestycyjnego, w szczególności procedur środowiskowych, planistycznych i budowlanych. 
  • Aktywnie uczestniczymy w przygotowywaniu projektów zmian w prawie, w szczególności w stworzeniu regulacji prawnych dotyczących największych barier w procesie inmwestycyjnym.
Rekomendacjearrow

Clients praise the team's "adaptability, flexibility and communication skills".

Chambers Europe 2018

"(…) the team demonstrates good judgement concerning the risk we encounter, as well as adaptability, flexibility and communication skills. (…)”.

Chambers Europe 2016

"Strategia w zakresie prowadzenia naszych sporów została dobrze przemyślana przez prawników GWW i perfekcyjnie zrealizowana".

Chambers Europe 2016