Prawo pracy

Zakres praktykiarrow
  • Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, w tym doradzamy w zakresie doboru optymalnej formy zatrudnienia i rozliczania czasu pracy.
  • Wspieramy pracodawców w procesie zwolnień grupowych oraz w relacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi.
  • Opracowujemy procedury wewnętrzne, takie jak regulamin pracy, wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz procedury przeciwdziałające mobbingowi w zakładzie pracy.
  • Reprezentujemy pracodawców podczas kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • Reprezentujemy w sporach pracowniczych zarówno pracodawców jak i pracowników.
  • Świadczymy pomoc w zakresie doradztwa podatkowego ze stosunków pracy oraz kontraktów menedżerskich.
  • Oferujemy wsparcie w zakresie ochrony przed odpowiedzialnością członków zarządu z tytułu pełnionej funkcji oraz wykonywania obowiązków pracowniczych.
  • Przeprowadzamy szkolenia dostosowane do indywidulanych potrzeb klienta, które prowadzone są w formie warsztatów i opierają się na licznych przykładach (kazusach).