Inwestycje infrastrukturalne

Zakres praktykiarrow
  • Świadczymy kompleksową obsługę inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe Międzynarodowej Federacji Inżynierów-Konsultantów (FIDIC).

  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących uzyskiwania decyzji wydawanych w oparciu o tzw. ustawy specjalne w szczególności w zakresie realizacji inwestycji kolejowych, drogowych, telekomunikacyjnych, paliwowych oraz lotniskowych.

  • Doradzamy klientom przy regulowaniu tytułu prawnego do nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości, jak i w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia oraz obowiązku wykupu tzw. resztówek.

  • Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy zapisy umów o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów o prace projektowe, umów o nadzór autorski, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz umów z inżynierem kontraktu.

  • Doradzamy przy rozstrzyganiu sporów powstałych na tle realizacji inwestycji infrastrukturalnych na wszystkich etapach - od wstępnej oceny roszczenia poprzez prowadzenie negocjacji ugodowych do reprezentowania klientów przed sądem powszechnym.

  • Prowadzimy kompleksowe audyty prawne projektów inwestycyjnych.

  • Doradzamy  zakresie obsługi oraz rozliczania środków z Unii Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

  • Doradzamy w zakresie praw autorskich majątkowych i osobistych oraz negocjowaniu zapisów umów licencyjnych w kontraktach infrastrukturalnych.
     

Rekomendacjearrow

"Bardzo pozytywnie oceniamy kancelarię GWW. Przez cały okres współpracy kancelaria wykazała się profesjonalizmem, skutecznością i elastycznym podejściem do różnego typu problemów jakie zostały poddane ich analizie".

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

"GWW Legal jest kompetentnym i rzetelnym partnerem. Zespół prawników legitymuje się wysokim poziomem merytorycznym oraz doświadczeniem".

Fragrant Creations Sp. z o.o.