Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT

Monografie/Publikacje książkowe | współautor, Oficyna Wydawnicza Unimex Wrocław 2009 (kolejne wydania w latach 2010,2011, 2012, 2013) | 2009

Małgorzata Militz

Opracowanie kompleksowo prezentujące dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie problematyki podatku od wartości dodanej, w tym m.in.:
· ponad 400 orzeczeń TS UE pogrupowanych według podziału na poszczególne przepisy polskiej ustawy o VAT,
· tezy orzeczeń podane skrótowo, w sposób przejrzysty i czytelny,
· orzeczenia, które nie zostały opublikowane w języku polskim zostały przetłumaczone w oparciu o angielską i francuską wersję jezykową.