Fiskus pozna więcej danych

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 16/07/2010

Paweł Fabianowski

Wyrok WSA (sygn. III SA/Wa 2132/09) stanowi przejaw bardzo restrykcyjnego rozumienia pojęcia „transakcja” oraz sposobu obliczania limitów kwotowych. Jeśli tezy te utrwaliłyby się w praktyce, doprowadziłoby to do wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uniknąć karnej 50-procentowej stawki podatku firmy musiałyby objąć dokumentacją znacznie większą liczbę transakcji niż dotychczas. Ma to ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw, ponieważ nawet do 60 proc. transakcji w obrocie gospodarczym zawieranych jest między podmiotami powiązanymi. – wyjaśnia Paweł Fabianowski, doradca podatkowy.

 

Pobierz PDF