Tomasz Nowak

Ph.D. Tomasz Nowak

associate

Practices

Tax Disputes

Property Tax

Contact us
  • Tomasz.Nowak@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • office in Warsaw

Ph.D. Tomasz Nowak

associate

Experiencearrow
  • Has been involved in taxes since 2000, when after graduation he started working in the Tax Office "Conciliator II" in Lodz.
  • Specializes in proceedings, in particular in real estate tax proceedings.
  • Since 2005 he has been an employee of the University of Lodz (Faculty of Law and Administration, Department of Financial Law).
  • With GWW since 2005  
Educationarrow
  • University of Lodz, Faculty of Law and Administration, Master’s degree in Law – 1999  
  • University of Lodz, Faculty of Law and Administration, Ph.D. in Law – 2005  
Publicationsarrow
Monografie/Publikacje książkowe C.H. Beck 2018

Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa

Monografie/Publikacje książkowe C.H.Beck 2017

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Monografie/Publikacje książkowe Biblioteka Finanse Publiczne, PRESSCOM 2017

E-postępowanie podatkowe w praktyce

Monografie/Publikacje książkowe Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, C.H.Beck 2016

Komentarz do art. 84 Konstytucji

Monografie/Publikacje książkowe Wydawnictwo Sejmowe, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016

Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce

Monografie/Publikacje książkowe Księga jubileuszowa dla Profesor Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, Uniwersytet Łódzki 2014

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Monografie/Publikacje książkowe Wydawnictwo Sejmowe 2014

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy

Monografie/Publikacje książkowe Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenia , Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych 2013

Legislacyjne ujęcie przepisów o egzekucji zobowiązań podatkowych

Monografie/Publikacje książkowe Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenia , Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych 2013

Odpowiedzialność osób trzecich - ujęcie legislacyjne

Monografie/Publikacje książkowe Difin 2011

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa

Monografie/Publikacje książkowe C.H.Beck 2002

Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz

Artykuły w prasie specjalistycznej International Journal of Digital and Data Law, 2017, vol. 3 06/06/2018

The Obligation of Publishing Issued Tax Interpretation (Tax Ruling) Under Polish Law

Artykuły w prasie specjalistycznej International Journal of Open Government, 2017, vol. 6 30/06/2017

Dilemmas of Participatory Budgeting From The Perspective of The Polish Law and Experience

Artykuły w prasie specjalistycznej Prawo i Podatki 30/12/2013

W jakich przypadkach można podważyć uchwałę

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 31/12/2008

Granice swobodnego kształtowania przez podatników wysokości ich zobowiązań podatkowych - geneza i zakres stosowania art. 199a ordynacji podatkowej

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Podatkowy 01/12/2008

Kompetencje organów podatkowych w zakresie ustalania skutków podatkowych czynności prawnej adekwatnych do zamierzonego i zrealizowanego rezultatu gospodarczego

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 05/09/2016

Błędy w broszurach MF. Podatnicy będą karani?

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 24/02/2016

Koniec odwoływania się do izby skarbowej. Podatnik poskarży się prosto do sądu.

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 05/11/2015

Kwota wolna od podatku: Nowa skala z przedprogiem dla najuboższych

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 03/11/2015

Odsetki od zaległości podatkowych maleją. Tylko na pół roku

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/03/2015

Fiskus przestanie ściągać podatki w nieskończoność

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 11/03/2015

Balcerowicz ma pomysł na obywatelski projekt ordynacji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 10/03/2015

Ordynacja podatkowa: Przedsiębiorcy boją się o los klauzuli

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 23/01/2015

Fiskus potrzebuje więcej czasu na ściągnięcie długów

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/09/2014

Rząd nie dał pieniędzy na upomnienia dla piratów

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 28/08/2014

Egzekucja nadal będzie kosztować 35 mln zł

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/08/2014

Minister określił, jak chce walczyć z optymalizacją podatkową

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 13/10/2010

Czy były wspólnik musi spłacać zobowiązania podatkowe spółki

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 21/01/2010

Wirtualny dochód gmin

Bieżące opinie i komentarze Parkiet 12/10/2009

Aspekty podatkowe giełdowych operacji finansowych

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 22/06/2009

Między wydatkiem a przychodem musi istnieć związek

Bieżące opinie i komentarze PAP / Wprost 28/04/2009

5 lat w UE z punktu widzenia podatników

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 22/04/2009

Fikcyjne faktury pod lupą fiskusa

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 05/02/2009

Umiejętne rozliczenia mogą dać firmie spore oszczędności

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 02/02/2009

W czasie kryzysu warto obniżyć amortyzację

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 16/01/2009

Nie wystarczy 12 dni na kontrolę

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 18/11/2008

Fiskus może poprawić milczące interpretacje

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 04/07/2008

Z przekształceniem lepiej się pospieszyć

Bieżące opinie i komentarze Gazeta Prawna 23/06/2008

Dostęp do akt podatkowych będzie nieograniczony

Bieżące opinie i komentarze Dziennik 11/02/2008

Fiskus nie podejmuje się interpretacji prawa UE

We use cookies to tailor our services to individual needs of the users. If you continue to use this service, cookies will be stored in the device memory. More information about cookies as well as complete information on the rights and obligations imposed upon entering of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) into force is available in our Privacy Policy.

cookie consent