Marcin Borkowski

Ph.D. Marcin Borkowski

attorney-at-law, restructuring consultant, of counsel

Practices

Corporate Law

Mergers and Acquisitions

Civil and Commercial Contracts

Court and Arbitration Proceedings

Contact us
  • Marcin.Borkowski@gww.pl
  • +61 658 00 00
  • office in Poznan

Ph.D. Marcin Borkowski

attorney-at-law, restructuring consultant, of counsel

Experiencearrow
  • In the years 2001 – 2010 he cooperated with a leading Poznan-based law firm. He gained extensive experience in ongoing legal and consultancy services provided to Polish and international enterprises, with particular emphasis on restructuring processes, preparation of legal audits and comprehensive support of real estate and corporate transactions. Marcin organized and participated in trainings for entrepreneurs and units of territorial self-government.
  • Specializes in commercial (companies) law, civil law and intellectual property law.
  • Lecturer at the SWPS University.
  • With GWW since 2010.
Educationarrow
  • Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Law and Administration, Master’s degree in Law – 2001 
  • Attorney training – 2007 
  • Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Law and Administration, Ph.D. - 2008 
Publicationsarrow
Monografie/Publikacje książkowe Wolters Kluwer Polska 2018

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne

Monografie/Publikacje książkowe Wolters Kluwer 2009

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Monografie/Publikacje książkowe C.H.Beck 2001

Łączenie się spółek akcyjnych

Artykuły w prasie specjalistycznej Lexplorers.pl 31/08/2022

Przeniesienie siedziby polskiej spółki do innego państwa

Artykuły w prasie specjalistycznej Przegląd Prawa Handlowego 15/02/2019

Skutki działania fałszywego piastuna organu osoby prawnej na tle regulacji rejestrowych

Artykuły w prasie specjalistycznej Rejent 2005, Nr 5 30/05/2015

Wymóg uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców pełniących funkcję członków zarządów spółek kapitałowych z siedzibą w Polsce

Artykuły w prasie specjalistycznej Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2011, nr 3 30/03/2011

Glosa do uchwały SN z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10.

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 29/10/2022

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH)

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 11/10/2022

Z wytoczeniem powództwa nie można zbyt długo zwlekać

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 06/09/2022

Akcji spółki nie można utożsamiać z jej przedsiębiorstwem

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 30/08/2022

Nie wszyscy wspólnicy muszą jednocześnie podpisać kontrakt

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 09/08/2022

Prezes spłaci dług, gdy jest tytuł egzekucyjny przeciwko spółce

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 28/06/2022

Zgromadzenie wspólników. Nie zawsze formalne naruszenie spowoduje nieważność uchwały

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 14/06/2022

Nie każde formalne uchybienie zablokuje połączenie spółek

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 24/05/2022

Składniki przedsiębiorstwa muszą być funkcjonalnie powiązane

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 22/02/2022

Wspólnicy muszą zgodzić się na zawarcie umowy z żoną prezesa

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 11/01/2022

Podpisanie sprawozdania finansowego

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 14/12/2021

Plan podziału spółki określa też przejmowane prawa i obowiązki

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 16/11/2021

Wspólnik winny rozwiązania spółki nie otrzyma jej majątku

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 09/11/2021

Uchwałę zgodną z przepisami ustawy też można uchylić

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 02/11/2021

Zarząd działa samodzielnie, ale też ponosi odpowiedzialność

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 19/10/2021

Spółka przejmująca odpowiada za działania spółki przejętej

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 05/10/2021

Wadliwie zawarta umowa jest ważna, gdy potwierdzi ją spółka

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 14/09/2021

Walne zgromadzenie nie może wydawać poleceń zarządowi spółki

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 07/09/2021

Nabywca udziałów nie korzysta z praw, gdy nie zawiadomi spółki

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 24/08/2021

Nie zawsze potrzebna jest uchwała o odwołaniu z zarządu spółki

Bieżące opinie i komentarze „Dziennik Gazeta Prawna” 17/08/2021

Spadkobierców zmarłego członka zarządu można pozwać o zapłatę

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 07/09/2020

Pre-pack, czyli upadłość pod kontrolą

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/07/2020

Wspólnik może być zawieszony w korzystaniu ze swoich praw

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/10/2019

Bez kworum zgromadzenie może być ważne, ale uchwały już nie

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/10/2019

Akcjonariusz nie przeniesie swoich uprawnień na inne osoby

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 03/09/2019

Ustąpienie z zarządu nie chroni przed odpowiedzialnością

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 06/08/2019

Spółka w dobrej kondycji nie musi stale kumulować zysków

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 25/07/2019

Spółka musi informować o uzyskaniu dominującej pozycji

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 24/06/2019

Ważne zmiany dotyczące obligacji

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 13/06/2019

Ważne zmiany dotyczące obligacji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 14/05/2019

Nie zawsze wystarczające jest uzyskanie zgody wspólników

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 07/05/2019

Były wspólnik musi wezwać spółkę do wypłaty jego udziału

Bieżące opinie i komentarze Wprost.pl 29/04/2019

Dylematy członka zarządu: odejść, ale jak?

Bieżące opinie i komentarze Wprost 15/04/2019

Zarząd spółki partnerskiej, czyli uszczęśliwianie na siłę

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 09/04/2019

Dwie umowy z członkiem zarząd tylko, gdy ma różne obowiązki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/03/2019

Przegłosowany wspólnik podważy niekorzystną dla niego uchwałę

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 26/02/2019

Na nowe obowiązki muszą się zgodzić wszyscy wspólnicy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/02/2019

Członka zarządu spółki z o.o. można powołać z wyprzedzeniem

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/01/2019

Nie trzeba przesyłać pełnej treści planowanych uchwał

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 15/01/2019

Nabywca udziałów musi powiadomić o tym fakcie spółkę

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/12/2018

Gdy majątek spółki jawnej jest zbyt mały, jej dług spłaci wspólnik

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 11/12/2018

Nie zawsze spółkę z o.o. może reprezentować członek zarządu

Bieżące opinie i komentarze Puls Biznesu 21/11/2018

Oświadczenie o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 08/06/2018

Rozwód a udziały w spółce z o.o.

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 18/05/2018

Członek zarządu a tajemnice przedsiębiorstwa

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 26/01/2018

Czy można odziedziczyć firmę?

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 05/01/2018

Fałszywy piastun, czyli o tym dlaczego członek zarządu powinien mieć mandat

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 16/11/2017

Co ze spółką po śmierci wspólnika?

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/09/2017

Spółka nie zawsze wnosi opłaty za użytkowanie wieczyste

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/08/2017

Uchwałę o zwiększeniu kapitału spółki trzeba złożyć do KRS

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 22/08/2017

Nie zawsze plan podziału spółki obejmuje cały jej majątek

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/08/2017

Używanie skróconych nazw spółek nie jest zabronione

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 25/07/2017

Głosować może jeden małżonek, ale dywidenda jest dla obojga

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 27/06/2017

Wspólnik może spłacać dług już nieistniejącej spółki jawnej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 30/05/2017

Nie każdy konflikt uzasadnia wykluczenie wspólnika ze spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 09/05/2017

Za niewykonanie zobowiązania pieniężnego nie ma kary umownej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 25/04/2017

Zgromadzenie wspólników nie bada danych w sprawozdaniu

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/04/2017

Informacji o udziałach wspólników trzeba szukać w KRS

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 28/03/2017

Nie wolno podejmować czynności godzących w interesy spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/02/2017

Likwidacja spółki nie zwolni wspólników z odpowiedzialności

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 07/02/2017

Spółka może domagać się od wspólnika zwrotu pieniędzy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/01/2017

Wysyłanie zawiadomień e-mailem wymaga zgody wspólników

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 25/10/2016

Odpowiedzialność wspólników nie znika po rozwiązaniu spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 13/09/2016

Członka zarządu spółki będącej wspólnikiem nie można ukarać

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 30/08/2016

Członek zarządu spółki powinien się kierować jej interesem

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 09/08/2016

Nie można dokonać wypłaty, która naruszy kapitał zakładowy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 02/08/2016

Umowa z wadliwie reprezentowaną spółką nie musi być nieważna

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/07/2016

Wspólnik musi wskazać, że działa jako przedstawiciel spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 28/06/2016

Członek zarządu będący figurantem też spłaca dług spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 07/06/2016

Niedopuszczalne powództwa o ustalenie „nieistnienia” uchwał

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 05/04/2016

Udziały często trzeba zaoferować najpierw innym wspólnikom

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 08/03/2016

Spółki handlowe: Niekiedy trzeba sporządzić dodatkową umowę u notariusza

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 09/02/2016

Niewłaściwy wpis w KRS o prokurencie może zaszkodzić spółce

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 08/12/2015

Mandat członka zarządu może się różnić od jego kadencji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/12/2015

Umowa zawarta przez byłego członka zarządu może być ważna

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/11/2015

Uchylony wyrok oznacza, że decyzje członka zarządu są ważne

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 20/10/2015

Spółka może domagać się od wspólnika, aby wniósł cały aport

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 06/10/2015

Liczy się pełnienie funkcji w czasie kolejnych kadencji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/09/2015

Zatwierdzenie sprawozdania decyduje o zakończeniu kadencji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/09/2015

Nawet upoważniony członek rady sam nie ustali warunków umowy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/08/2015

Pominięto wymogi umowy spółki, ale czynność jest ważna

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/07/2015

Wspólnik mniejszościowy korzysta z przywilejów kodeksowych

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 07/07/2015

Wspólnikowi mniejszościowemu mogą być przyznane przywileje

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 23/06/2015

Roczne sprawozdania finansowe: Dokumenty należy złożyć w ciągu 15 dni od zatwierdzenia

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/05/2015

Przedsiębiorstwo można sprzedać lub wnieść aportem

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 14/04/2015

Niektóre umowy wymagają uchwały walnego zgromadzenia spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 24/03/2015

Niekiedy wspólnicy spółki muszą podjąć dodatkowe uchwały

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/02/2015

Sąd rejestrowy wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 20/01/2015

Spółki handlowe i KRS: Nie trzeba składać dodatkowych załączników

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 20/01/2015

Wierzyciel wspólnika może doprowadzić do rozwiązania spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 16/12/2014

Wspólnik nie zawsze musi samodzielnie reprezentować spółkę

Bieżące opinie i komentarze Businessman.pl 08/12/2014

Po pieniądze do zarządu

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/11/2014

Wspólnik spółki może złożyć powództwo przeciwko prezesowi

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/10/2014

Zmiany w wartości nominalnej udziałów trzeba wpisać do KRS

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 16/09/2014

Prezes nie może prowadzić działalności konkurencyjnej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 02/09/2014

Zakazy powinny zabezpieczać interesy spółki handlowej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 22/07/2014

Absolutorium może uchronić zarząd przed odpowiedzialnością

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/07/2014

Zapisy umowy o liczbie członków zarządu mogą być elastyczne

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/06/2014

W razie utraty dokumentu akcji można się starać o duplikat

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 03/06/2014

Na zgromadzeniu można zagłosować przez pełnomocnika

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 27/05/2014

Po dopełnieniu formalności zastawnik korzysta z prawa głosu

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 06/05/2014

Spółka musi być powiadomiona o zmianie właściciela udziałów

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/04/2014

Do umorzenia udziałów może dojść bez zgody wspólnika

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 14/03/2014

Spadkobierca wspólnika uzyska status komandytariusza

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 11/02/2014

Na komandytariuszy wnoszących aporty nałożono ograniczenia

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/01/2014

Odpowiedzialność nowych wspólników może się różnić

Bieżące opinie i komentarze Businessman.pl 19/12/2013

A ja rosnę i rosnę...

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/12/2013

Na spółkę w likwidacji nałożono wiele ograniczeń

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/11/2013

Kapitał zapasowy na pokrycie strat spółki akcyjnej

Bieżące opinie i komentarze Businessman.pl 01/11/2013

Mówiły jaskółki…

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/10/2013

Biegli muszą zbadać sprawozdanie założycieli spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 22/10/2013

Więcej osób zaskarży uchwały zarządów i rad nadzorczych spółek

Bieżące opinie i komentarze Businessman.pl 01/10/2013

Dawid lepszy od Goliata

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/09/2013

Podanie adresu internetowego przynosi spółce korzyści

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 19/08/2013

Odpowiedzialność prokurenta określa umowa zawarta ze spółką

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 05/08/2013

Przed połączeniem trzeba ustalić parytet wymiany udziałów

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 22/07/2013

Dłużnik ma prawo pozwać spółkę oraz jej wspólników

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 15/07/2013

Komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/07/2013

Komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/06/2013

Zaproszenie na zgromadzenie wspólnik może otrzymać e-mailem

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 20/05/2013

Niektóre spółki osobowe mogą mieć radę nadzorczą i zarząd

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 08/05/2013

Po umorzeniu udziałów zazwyczaj obniża się kapitał zakładowy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/04/2013

Za podanie nieprawdziwych informacji grozi surowa kara

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 02/04/2013

Spółka przejmująca musi koniecznie ujawnić prawa nabyte

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/03/2013

Uchwałę można zaskarżyć nawet po dokonaniu wpisu do KRS

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/03/2013

Rezygnację składa się radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/02/2013

Podstawowe uprawnienie wspólnika to udział w zysku spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 21/01/2013

Kadencja prezesa może trwać dłużej niż jego mandat

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 07/01/2013

Udział w zyskach nie musi zależeć od wysokości wkładu

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 10/12/2012

Nawet 20 tys. zł grzywny grozi prezesowi za drobne uchybienia

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 26/11/2012

Zła umowa może zwiększyć odpowiedzialność komandytariusza

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/11/2012

W umowie należy podać, jaki wkład wnosi każdy ze wspólników

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/10/2012

Kapitał nie musi się zmniejszyć po umorzeniu udziałów

Bieżące opinie i komentarze • aplikant radcowski, konsultant ds. podatków, Dziennik Gazeta Prawna 15/10/2012

Wspólnik spółki może mieć dodatkowe uprawnienia i obowiązki

Bieżące opinie i komentarze • aplikant radcowski, konsultant ds. podatków, Dziennik Gazeta Prawna 24/09/2012

Rada nadzorcza może kierować do zarządu zalecenia i wnioski

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 03/09/2012

Dla działalności na niewielką skalę dobra jest spółka jawna

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 01/08/2012

Wspólnicy skorzystają na przekształceniu spółki cywilnej

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 05/06/2012

Wspólnik obecny na zgromadzeniu musi zagłosować przeciw uchwale, którą zamierza zaskarżyć

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 28/05/2012

Wartość aportu nie może być niższa od objętych udziałów

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 14/05/2012

Wspólnik powinien udzielić pełnomocnictwa na piśmie

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 16/04/2012

Przekształcenie spółki nie chroni przed odpowiedzialnością

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 02/04/2012

Za wyrządzoną szkodę członek zarządu odpowiada finansowo

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 20/03/2012

Zgromadzenie wspólników decyduje o losach spółki z o.o.

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 27/02/2012

Zgromadzenie wspólników może powołać pełnomocnika

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 13/02/2012

Nazwa spółki może zawierać nazwisko osoby fizycznej

Bieżące opinie i komentarze Akademia prawa gospodarczego, Dziennik Gazeta Prawna 16/01/2012

Do zarządu można delegować członka rady nadzorczej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 22/12/2011

Do zawieszenia członka zarządu spółki z o.o. niezbędna jest uchwała

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 17/10/2011

W umowie spółki z o. o. warto określić przedmiot aportu

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 12/09/2011

W jakich okolicznościach może w praktyce dojść do rozwiązania spółki komandytowej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 29/08/2011

Czy w umowie spółki z o. o. można ustanowić ograniczenia w zbywaniu udziałów

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 01/08/2011

Jak komandytariusze oraz komplementariusze mogą reprezentować spółkę

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/07/2011

W jakich okolicznościach może dojść do rozwiązania spółki kapitałowej

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/07/2011

Czy osoba skazana za fałszowanie dokumentów może zostać członkiem zarządu spółki

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 13/06/2011

Jakie obowiązki powinna wypełnić spółka dominująca wobec spółek zależnych

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 30/05/2011

Jakie korzyści z przekształcenia spółki jawnej w komandytową mogą osiągnąć wspólnicy

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 16/05/2011

Kto może reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w fazie jej organizacji

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 02/05/2011

W jaki sposób mogą być odziedziczone udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 18/04/2011

Jak funkcjonuje zarząd spółki, w skład którego nie wchodzi wymagana liczba członków

Bieżące opinie i komentarze Dziennik Gazeta Prawna 04/04/2011

W jaki sposób można przyznać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce