Publikacje

doktor nauk prawnych

Gazeta Prawna 23.06.2008

Dostęp do akt podatkowych będzie nieograniczony

Uzasadnione jest, aby również po formalnym zakończeniu postępowania, a więc po doręczeniu decyzji przez organ podatkowy, strona miała prawo zapoznania się z materiałami, na podstawie których organ podatkowy orzekł o jej uprawnieniach i obowiązkach - wyjaśnia dr Tomasz Nowak, ekspert z departamentu prawa podatkowego.

radca prawny, wspólnik zarządzający GWW Legal

Gazeta Prawna 10.06.2008

Dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Obrót udziałami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady wolny. Dotyczy to także sukcesji związanej ze śmiercią wspólnika - pisze radca prawny Karol Kuch.

radca prawny

Forbes 05.06.2008

Poprawianie teleprawa

Nowe przepisy, nawet w tak złagodzonej formie, jak proponuje to rząd wniosą duże zmiany nie tylko w życie firm telekomunikacyjnych, ale też ich klientów – konsekwencje nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne analizuje Piotr Woźny, wspólnik zarządzający Kancelarii.

doktor nauk prawnych, of counsel

Gazeta Prawna 04.06.2008

Patenty zniszczą europejskie firmy komputerowe

Uprawnieni z patentów na rozwiązania starej generacji nie muszą być zainteresowani dopuszczaniem na rynek rozwiązań nowszych, zanim nie osiągną satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji. - wyjaśnia Krzysztof Siewicz prawnik z departamentu własności intelektualnej i nowych technologii.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Dziennik 31.05.2008

Bruksela może zawetować decyzje UKE

Jedną z przyczyn konfliktów UKE z Komisją Europejską są istotne zaległości regulacyjne Polski na rynku telekomunikacyjnym, które teraz UKE próbuje nadrabiać – wyjaśnia radca prawny, Wacław Knopkiewicz.