Anna Grabowska

doradca podatkowy Warszawa

Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podatkowej przedsiębiorstw w ramach ich codziennej działalności.

Jej doświadczenie obejmuje m.in.:
• optymalizację podatkową zawieranych transakcji pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych,
• sporządzanie i weryfikowanie bieżącej kalkulacji podatku dochodowego
• weryfikacji kalkulacji podatku odroczonego,
• rozliczanie podatkowej grupy kapitałowej,
• doradztwo w zakresie stosowania cen transferowych między podmiotami powiązanymi.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Mazowiecki.

Anna Grabowska

anna.grabowska@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe