Marlena Kruszyńska-Kośmicka

radca prawny doktor nauk prawnych Poznań

Specjalizuje się w prawie rynków regulowanych, a także w zagadnieniach z zakresu administracyjnoprawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego.

W trakcie współpracy z jednostkami administracji publicznej oraz przedsiębiorcami brała udział w projektach z zakresu telekomunikacji i energetyki, a także szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań, w tym koncesyjnych, prowadzonych w oparciu o przepisy prawa geologicznego i górniczego.

W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską na temat następstwa prawnego w prawie administracyjnym, uzyskując stopień doktora nauk prawnych.
Marlena Kruszyńska-Kośmicka

Marlena.Kruszynska-Kosmicka@gww.pl
+48 61 658 00 00

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo budowlane
  • prawo energetyczne
  • prawo pocztowe
  • prawo telekomunikacyjne