Dorota Chramęga

radca prawny Wrocław

Specjalizuje się w materialnym prawie administracyjnym i procedurze administracyjnej.
 
Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w organie administracji rządowej zajmującej się nadzorem nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. W ramach czynności nadzorczych zajmowała się weryfikacją pod względem zgodności z prawem m.in. uchwał podejmowanych przez organy stanowiące gminy w zakresie aktów planistycznych - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej państwowej jednostki budżetowej nadzorującej rynek artykułów rolno – spożywczych.
 
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W 2009 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
 
Do zespołu GWW dołączyła we wrześniu 2012 r. 
Dorota Chramęga

dorota.chramega@gww.pl
+48 71 796 77 55

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo budowlane
  • prawo ochrony środowiska
  • prawo żywnościowe