Katarzyna Górecka-Granat

doradca podatkowy Wrocław

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi, podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości.
 
Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży telekomunikacyjnej, obejmującej m. in. weryfikację bieżących rozliczeń podatkowych, prowadzenie postępowań podatkowych oraz projektów optymalizacyjnych. Uczestniczyła w szeregu projektów z zakresu cen transferowych, w ramach których prowadziła weryfikację cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz sporządzała dokumentacje transferowych wraz z analizami porównawczymi.
 
Uzyskała certyfikat International Transfer Pricing Expert® wydany przez The Institute of International Tax Law and Finance.
Katarzyna Górecka-Granat

katarzyna.gorecka-granat@gww.pl
+48 71 781 13 06

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe

Specjalizacje

podatki dochodowe
podatek od towarów i usług
podatki i opłaty lokalne
postępowania kontrolne i podatkowe
ceny transferowe