Rafał Duczek

radca prawny wspólnik GWW Legal Warszawa

Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym.

Doświadczenie zdobywał w urzędach zajmujących się regulacją rynku ubezpieczeniowego (UNFE i KNUiFE) oraz jako prawnik w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Uczestnik projektów przedakcesyjnych (m.in. na podstawie umowy z Hiszpanią), brał też udział (m.in. w ramach Rządowego Centrum Legislacyjnego) w projektowaniu nowego prawa telekomunikacyjnego (implementującego New Communications Framework). W GWW od maja 2004 roku.

Publikacje

TELKO.in 15.12.2016

Czy uchylenie decyzji MTR oznacza wsteczne rozliczenia?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑231/15 o rozliczenie MTR pomiędzy Petrolotem a Polkomtelem. Trybunał stwierdził zgodność z unijnym prawem wstecznego skutku uchylenia decyzji MTR, stanowiącego podstawę sporu pomiędzy tymi operatorami. Radcowie prawni Rafał Duczek oraz Maciej Doktór analizują, czy i w jakim trybie wsteczne skutki uchylenia decyzji regulacyjnych mogłyby działać na gruncie prawa polskiego.

Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów 23.06.2010

Modele finansowania usługi powszechnej

W pierwszym wydaniu nowego kwartalnika adresowanego do sektora TMT [czerwiec-wrzesień 2010], opublikowany został artykuł ekspercki mecenasa Rafała Duczka i Wojciecha Krupy. Autorzy analizują obecny model finansowania usługi powszechnej oraz zastanawiają się, czy zmiana jest potrzebna, a jeżeli tak, to jaki model byłby właściwy.

Kancelaria 21.07.2009

Telekomunikacyjne dziwności

W telekomunikacji istnieje twór zwany ofertą ramową. To dokument, który określa hurtowe - czyli kierowane do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a nie użytkowników - warunki współpracy. Nie jest to jednak oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Skutek takich ofert nieofert polega na tym, że operator ma obowiązek oferowania warunków niegorszych niż w nich określone. Pytaniem otwartym jest: czy może oferować warunki lepsze? - felieton radcy prawnego, Rafała Duczka.

Kancelaria 21.07.2009

Telekomunikacyjne dziwności

W telekomunikacji istnieje twór zwany ofertą ramową. To dokument, który określa hurtowe - czyli kierowane do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a nie użytkowników - warunki współpracy. Nie jest to jednak oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Skutek takich ofert nieofert polega na tym, że operator ma obowiązek oferowania warunków niegorszych niż w nich określone. Pytaniem otwartym jest: czy może oferować warunki lepsze? - felieton radcy prawnego, Rafała Duczka.

Rzeczpospolita 04.07.2009

Klienci łatwiej zmienią sieć komórkową

Dziś klient, rozwiązujący przed czasem jednostronnie umowę, w związku z którą otrzymał jakąś ulgę, płaci swoistą karę w wysokości tej bonifikaty. Teraz to się zmienia i zwrócimy tylko tę część ulgi, której nie wykorzystaliśmy. Jeżeli np. zawarliśmy dwuletnią umowę, a ulga wynosiła 2 tys. zł, to rezygnując z niej po roku zapłacimy jedynie 1 tys. zł. – W praktyce to jedna z najważniejszych dla rynku zmian wprowadzanych przez nowelizację – ocenia radca prawny Rafał Duczek z Kancelarii.

Gazeta Prawna 20.11.2008

Polsce grożą wysokie kary za naruszenie unijnych norm

Radca prawny, Rafał Duczek wyjaśnia, że Komisja Europejska wszczyna wiele postępowań w sprawie naruszeń przepisów unijnych w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego. Polska nie jest w tym zakresie czarną owcą, ani wyjątkiem w Europie. Postępowania dotyczyły także krajów tzw. starej unii, w których transpozycja dyrektyw powinna nastąpić wcześniej. Dobrym przykładem są Niemcy, gdzie powodem wątpliwości były tzw. wakacje regulacyjne, czyli prawo pozwalające na wyłączenie narodowego operatora spod regulacji unijnych.

Parkiet 21.02.2008

SN uznał, że decyzje Streżyńskiej są skuteczne

Komentarz Rafała Duczka, radcy prawnego z departamentu prawa telekomunikacyjnego do wyroku Sądu Najwyższego.

Gazeta Wyborcza 21.02.2008

Sąd Najwyższy: Decyzje Streżyńskiej legalne

Uchwała Sądu Najwyższego cementuje skutki decyzji regulacyjnych wydanych przez Prezesa UKE tłumaczy radca prawny, Rafał Duczek.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 21 lutego 2008 r.

Dziennik 20.02.2008

Umowy z TP na Internet zachowają ważność

Komentarz Rafała Duczka, radcy prawnego z departamentu prawa telekomunikacyjnego do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, utrzymującego w mocy rozstrzygnięcie, które umożliwia operatorom alternatywnym świadczenie usług Internetu przy wykorzystaniu sieci TP SA.

Gazeta Wyborcza 16.02.2008

Bałagan w pomysłach na nowe prawo telekomunikacyjne

Na temat planowanej nowelizacji prawa telekomunikacyjnego wypowiada się radca prawny Rafał Duczek.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 16 lutego 2008 r.

Gazeta Wyborcza 12.02.2008

Komu wadzi prezes UKE

Komentarz radcy prawnego Rafała Duczka, dotyczący możliwości prawnych odwołania Prezesa UKE w świetle planowanej nowelizacji prawa telekomunikacyjnego.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 12 lutego 2008 r.

Gazeta Wyborcza 24.01.2008

NSA: nie nam decydować czy Streżyńska jest legalna

W komentarzu do wyroku NSA radca prawny Rafał Duczek wyjaśnia: 'NSA po raz kolejny potwierdził, że nie jest władny do badania zarzutów dotyczących rzekomej nieprawidłowości powołania Prezesa UKE.'

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 24 stycznia 2008 r.

Rafał Duczek

rafal.duczek@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo procesowe cywilne
  • prawo telekomunikacyjne
  • prawo mediów