Tomasz Sobczak

doradca podatkowy wspólnik GWW Tax Warszawa

Prawo Podatkowe w szczególności podatki CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości.

Kierowanie i nadzór nad  pracami zespołów odpowiedzialnych za rozliczenia  w zakresie podatków w dużych podmiotach gospodarczych z branży telekomunikacyjnej; nadzór nad przeprowadzaniem audytów podatkowych; prowadzenie projektów optymalizacyjnych w zakresie rozliczeń podatkowych; planowanie podatkowe wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych; doradztwo w bieżących sprawach klientów firmy prawniczej GWW.

Posiada certyfikat International Transfer Pricing Expert® wydany przez The Institute of International Tax Law and Finance.

 

 

Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 17.10.2016

Sprawozdania CbC-R będzie składało znacznie więcej firm, niż zakładano

Trwają konsultacje dot. projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Tomasz Sobczak, w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną wyjaśnia m.in. jakie skutki dla firm mogą mieć proponowane nowe regulacje i w jakim celu są one wprowadzane.

Rzeczpospolita 27.04.2015

Fiskus zakłada, że podatnik powinien być jasnowidzem

Jeśli podejmowane przez podatnika działania kreujące wydatki tworzą racjonalny oraz uzasadniony ekonomicznie i biznesowo ciąg zdarzeń nakierowanych na zachowanie i utrzymanie źródła przychodów, to należy przyjąć, że poniesione wydatki są kosztami podatkowymi – piszą Daria Prygiel i Tomasz Sobczak.

Rzeczpospolita 02.11.2012

Skutki podatkowe usług dla zwalnianych pracowników

O tym, czy programy outplacementowe warto traktować jako atrakcyjną podatkowo alternatywę dla dodatkowych odpraw ponad te, które wynikają wprost z kodeksu pracy piszą eksperci GWW Tax, Tomasz Sobczak, doradca podatkowy i Katarzyna Górecka-Granat. - W omawianych tu rozstrzygnięciach pojęcia "świadczenia na cele osobiste pracownika", czy "świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych" zostały zinterpretowane bardziej liberalnie, z uwzględnieniem realiów gospodarczych. To właściwa perspektywa, a konsekwencją jej przyjęcia jest korzystne dla podatników ujęcie podatkowe świadczeń outplacementowych.

Gazeta Prawna 25.08.2008

Sprzedaż własnej wierzytelności nie podlega VAT

Zgodnie z niektórymi interpretacjami fiskusa sprzedaż wierzytelności własnych na rzecz innego podmiotu gospodarczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi ani dostawy towarów ani świadczenia usługi. Jednakże w takim przypadku transakcja sprzedaży wierzytelności własnych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - wyjaśnia Tomasz Sobczak, ekspert z departamentu prawa podatkowego.

Gazeta Prawna 28.07.2008

Rozliczenie wydatków zależy od momentu oddania inwestycji

Regulacje ustawy o podatku dochodowym w zakresie rozliczania odsetek od kredytów wskazują jedynie sposób ich uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów, nie wyłączają zaś samej możliwości uznania ich za koszty. - pisze Tomasz Sobczak, ekspert z departamentu prawa podatkowego.

Tomasz Sobczak

tomasz.sobczak@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe

Specjalizacje

podatki dochodowe
podatek od towarów i usług
podatki i opłaty lokalne
planowanie podatkowe
postępowania kontrolne i podatkowe
zarządzanie ryzykiem podatkowym
ceny transferowe