Daniel Zarzycki

prawnik wspólnik GWW Tax Warszawa

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie podatkowych aspektów: akcji marketingowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych, a także prowadzenia projektów optymalizacyjnych w zakresie rozliczeń podatkowych, opodatkowania transakcji usługowych, obrotu międzynarodowego oraz kontaktach podatników z organami skarbowymi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych na rzecz podmiotów z branży TMT i farmaceutycznej oraz w zakresie weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych. Od 2005 roku kieruje zespołami prawników świadczącymi usługi doradztwa podatkowego oraz odpowiedzialnymi za rozliczenia w zakresie podatków w dużych podmiotach gospodarczych z branży telekomunikacyjnej i farmaceutycznej.

Praktykę zawodową rozpoczął jako konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers w Polsce (2001 – 2004), pracując w zespole świadczącym usługi doradcze głównie dla podmiotów z branży farmaceutycznej i chemicznej. Od roku 2004 współpracuje z GWW.

Daniel Zarzycki

daniel.zarzycki@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe

Specjalizacje

podatki dochodowe
podatek od towarów i usług
podatki i opłaty lokalne
planowanie podatkowe
międzynarodowe prawo podatkowe
postępowania kontrolne i podatkowe
zarządzanie ryzykiem podatkowym