Krzysztof Wysocki

radca prawny wspólnik GWW Legal Poznań

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, w zakresie regulacji związanych z branżami TSL i FMCG (prawo przewozowe, prawo transportowe, prawo pocztowe, prawo żywnościowe, prawo farmaceutyczne), a także w prawie własności intelektualnej.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów cywilnych i handlowych, tworzeniu kompleksowych pakietów wzorców umownych regulujących operacyjną działalność przedsiębiorców, obsłudze projektów związanych z obrotem nieruchomościami, komercjalizowaniem i pozyskiwaniem tytułu prawnego do powierzchni w obiektach o przeznaczeniu handlowym, przemysłowym i logistycznym, a także w zakresie transakcji typu sale and leaseback. Reprezentuje klientów w sprawach spornych, w tym w procesie cywilnym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbył aplikację prokuratorską zakończoną egzaminem prokuratorskim, obecnie członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, radca prawny. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autor licznych publikacji w prasie branżowej sektora TSL (m.in. „Transport i Spedycja”, „Logistyka a Jakość”, „Spedycja Transport Logistyka”); prelegent na konferencjach i warsztatach branżowych TSL; także prowadzący szkolenia i zajęcia warsztatowe dedykowane konkretnej problematyce dotyczącej danego przedsiębiorcy (m.in. z zakresu prawa kontraktowego, odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, prawa przewozowego, prawa żywnościowego).

Publikacje

Logistyka a Jakość 30.09.2009

Operator logistyczny a przepisy prawa żywnościowego

Celem artykułu radcy prawnego Krzysztofa Wysockiego jest przedstawienie podstawowych informacji na temat prawa żywnościowego oraz jego znaczenia w działalności operatora logistycznego zajmującego się magazynowaniem żywności. Autor podkreśla, że przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem współpracy nieodzowne jest zapoznanie się z właściwą regulacją prawną, odnoszącą się do danego asortymentu produktów i spełnienie wynikających z niej wymogów.

Transport i Spedycja 31.05.2009

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za szkodę w przesyłce towarowej w przewozach krajowych

Jednym z podstawowych aspektów odpowiedzialności przewoźnika jest odpowiedzialność za szkodę w przesyłce towarowej i to temu właśnie zagadnieniu, w zakresie przewozów krajowych, poświęconych zostanie kilka kolejnych artykułów. - pisze Krzysztof Wysocki, radca prawny kierujący pracami Departamentu Branży TSL, we wprowadzaniu do cyklicznego poradnika eksperckiego publikowanego na łamach branżowego magazynu 'Transport i Spedycja'.

Gazeta Prawna 25.05.2009

Magazyn jako zakład stwarzający ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej

Operator logistyczny zamierzający świadczyć lub świadczący usługi składowania przedmiotów i towarów stanowiących substancje niebezpieczne powinien zbadać, czy prowadzony przez niego magazyn nie będzie stanowił lub nie stanowi zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Posiadanie przez obiekt logistyczny takiego przymiotu wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu istotnych wymogów. Jest grupa przepisów mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia i skutków awarii przemysłowej poprzez nałożenie na prowadzących zakłady szeregu obowiązków o charakterze organizacyjnym, administracyjnym i informacyjnym. - pisze Krzysztof Wysocki, radca prawny kierujący pracami Departamentu Branży TSL.

Transport i Spedycja 01.04.2009

Transport żywności zgodny z przepisami

Przewoźnik zamierzający wykonywać działalność w zakresie transportu żywności musi sprostać wielu wymogom o zróżnicowanym charakterze – prawnym, technicznym, organizacyjnym. Przewóz stanowi nieodzowny element w procesie produkcji i obrotu żywnością, a tym samym staje się przedmiotem zainteresowania przepisów prawa żywnościowego. - pisze Krzysztof Wysocki, radca prawny kierujący pracami Departamentu Branży TSL.

Gazeta Prawna 17.01.2008

Wysoka kara za opóźnienie dostaw

Krzysztof Wysocki, radca prawny, kierujący departamentem prawa branży TSL opisuje wybrane problemy operatorów logistycznych w zakresie dostaw do sieci handlowych.

Krzysztof Wysocki

krzysztof.wysocki@gww.pl
+48 61 658 00 00

Zakres praktyki

  • prawo branży TSL
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo pocztowe
  • prawo własności intelektualnej
  • prawo żywnościowe