pl

Postępowania celne i akcyzowe

Działalność gospodarcza obejmująca wyroby akcyzowe wymaga specjalistycznej wiedzy, zapewniającej prawidłową realizację obowiązków dotyczących podatku akcyzowego. Ma to związek nie tylko ze znajomością licznych regulacji, ale również z doświadczeniem, jakie nasi eksperci zdobyli przez pracę w organach podatkowych, organach celno-skarbowych oraz przy case studies.

Rozwój rynku energetycznego, tytoniowego oraz farmaceutycznego, a więc obszarów podlegających pod regulacje w zakresie podatku akcyzowego generuje coraz to większe wyzwania podatkowe. Dodatkowo swoboda zawierania umów i realizacja transakcji w ramach UE jak również poza rynkiem wewnątrzwspólnotowym generuje istotne obowiązki formalne i sprawozdawcze. Zmieniające się regulacje stwarzają dla przedsiębiorców możliwość stosowania uproszczeń oraz korzystania z preferencji ale również ryzyka podatkowe wynikające z nieznajomości prawa.

W biznesie ważne jest bezpieczeństwo podatkowe, co w przypadku dużej sankcyjności podatku akcyzowego ma wyjątkowe znaczenie. Przepisy podatkowe pozostawiają często wątpliwości, na które trudno znaleźć odpowiedź w oparciu o niejednolite orzecznictwo. Ponadto nowe wyzwania stawia nam postępująca cyfryzacja, jaka wkracza w obszar podatku akcyzowego.

Mamy nadzieję, że mogące powstać na tym tle spory, ale również możliwości skorzystania z preferencji w biznesie, zachęcają do skorzystania z naszej pomocy. Chętnie zaangażujemy się na każdym etapie postępowań, które wymagają kompetentnego podejścia. Łączymy w tym wypadku doświadczenie z indywidualnym podejściem, co zapewnia najlepsze efekty.

Oferowane przez nas kompetencje obejmują:

Podatek akcyzowy

 • wsparcie i reprezentację w ramach postępowań podatkowych;
 • inicjowanie postępowań podatkowych na wniosek m.in. w zakresie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego;
 • wsparcie i reprezentację w ramach kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej;
 • sporządzanie pism w ramach postępowań kontrolnych, podatkowych, celno-skarbowych oraz w postępowaniach odwoławczych;
 • udział na wszystkich etapach postępowania administracyjnosądowego przed WSA oraz NSA;
 • sporządzanie pism procesowych m.in. skarg w ramach postępowań administracyjno-sądowych.

Prawo celne

 • wsparcie i reprezentację w ramach w postępowań celnych;
 • zaangażowanie i reprezentację w ramach kontroli celnej;
 • sporządzanie pism w ramach postępowań kontrolnych, celnych oraz w postępowaniach odwoławczych;
 • udział na wszystkich etapach postępowania administracyjnosądowego przed WSA oraz NSA;
 • sporządzanie pism procesowych m.in. skarg w ramach postępowań administracyjno-sądowych.

Zespół

Dominika Kamińska

doradca podatkowy, senior associate

Adrian Pocica

doradca podatkowy, radca prawny, associate

Rafał Wojciechowski

ekspert ds. celnych, associate

Opiekunowie

Sebastian Gumiela

doradca podatkowy, radca prawny, partner GWW Tax

+22 212 00 00

Zespół

Dominika Kamińska

doradca podatkowy, senior associate

Adrian Pocica

doradca podatkowy, radca prawny, associate

Rafał Wojciechowski

ekspert ds. celnych, associate

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”